Alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden

Dow Terneuzen gebruikt ongeveer 60.000 m³ zoetwater per dag. Maar liefst 75% hiervan wordt al verkregen door gebruik en hergebruik van lokale waterstromen (zie project De Biox; afvalwater zuiveren en hergebruik). Ons doel is om in 2025 de primaire bron voor drinkwater niet meer nodig te hebben door alleen gebruik te maken van lokale waterstromen. Dow werkt hiervoor samen in verschillende onderzoeksprojecten.

De bedoeling van het Interreg2Zeeën-programma is het ondersteunen en ontwikkelen van het 2 Zeeën-gebied, waar de natuurlijke hulpbronnen worden beschermd. In dit geval richt het FRESH4Cs-project zich op de bron van zoet water.

Seizoensgebonden problemen

De laatste jaren komen lange droogtes in de zomer steeds vaker voor. Ondanks dat we een goed watersysteem hebben, kan het gebeuren dat we in de toekomst watertekorten hebben. Deze problemen duiken steeds vaker op, niet alleen bij Dow, maar ook bij omliggende boeren en andere grootverbruikers. Dit terwijl het overtollige water dat in de winter valt, afwatert in de zee. Naar verwachting worden de zomers droger en de winters natter, dus het vinden van een oplossing hiervoor wordt in de toekomst nog belangrijker. Om die oplossing te vinden, hebben we de krachten gebundeld met boeren uit de grensgebieden.

De zoetwatervoorziening in deze gebieden kan als een seizoensgebonden probleem worden beschouwd. Het hoofddoel van het FRESH4Cs-project is het ontwikkelen van een duurzame zoetwatervoorziening het hele jaar door. Dit moet oplossingen bieden voor de verschillende watergebruikers in laaggelegen kustgebieden en een alternatief bieden voor het gebruik van overbelaste, diepere waterafvoerende lagen of lange afstandswatervoorziening via pijpleidingen.

Zo werkt Fresh4Cs

Kijk de video

Close

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.