Elektrisch kraken met Shell

Samen met Shell werken we, sinds juni 2020aan de ontwikkeling van een elektrische kraaktechnologie. Met deze technologie willen we een lagere CO2-uitstoot van de petrochemische industrie verwezenlijken. 

Op 17 juni 2021 hebben we samen met Shell een update gedeeld over de voortgang rond het technologieprogramma om kraakfornuizen met stroom te verhitten. Deze technologie heeft de potentie de CO2-uitstoot van een van de kernprocessen van de chemische industrie aanzienlijk te verlagen.

De Nederlandse overheid heeft via MOOI-financiering (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) een subsidie toegekend van € 3,5 miljoen aan dit programma van Dow en Shell. We kondigden ook aan de krachten te bundelen met de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Deze samenwerking is erop gericht om de doelen op de korte en langere termijn sneller te behalen.

In het eerste jaar van de samenwerking hebben we met Shell de elektrificatieoplossingen voor de huidige stoomkrakers verder ontwikkeld, en hebben we tegelijkertijd gewerkt aan baanbrekende ontwerpen van nieuwe geëlektrificeerde krakers op de langere termijn. Het doel is om de CO2-uitstoot te verlagen in lijn met onze plannen om in 2030 en uiterlijk in 2050 netto emissievrij te zijn, zoals vastgelegd in het Parijs-akkoord. Gezamenlijke teams in Nederland en de Verenigde Staten hebben hun expertise op het gebied van elektrisch ontwerp, metallurgie, koolwaterstoftechnologie en vloeistofdynamica ingezet om concepten te verfijnen, emissievoordelen te valideren, octrooien te ontwikkelen, de duurzaamheid van elektrische verhittingselementen aan te tonen en samen te werken met leveranciers van apparatuur.

Nu onderzoeken we de mogelijkheden voor de aanleg van een multi-megawatt proefinstallatie met potentiële opstart in 2025.

De twee nieuwe partijen hebben hetzelfde doel van een CO2-arme toekomst, en brengen verdere expertise in de samenwerking. TNO heeft diepgaande kennis van toepassingen voor warmteoverdracht bij hoge temperaturen en speelt een leidende rol bij het identificeren van industrieel-toepasbare innovatieve elektrische technologieën. TNO is een van de oprichters van het ultramoderne Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE) in Rotterdam. Het ISPT is gericht op de systeemintegratie van voorkeursconcepten en koppelt de dynamiek van baanbrekende technologieën aan die van elektriciteit, warmte en infrastructuur in de chemische industrie in de energietransitie.

“Ons multidisciplinaire team heeft een sterke basis gelegd en heeft in het eerste jaar van ons lange-termijnplan aanzienlijke vooruitgang geboekt”, aldus Keith Cleason, Vice President Dow Olefins, Aromatics & Alternatives. “We zijn verheugd ISPT en TNO aan het gezamenlijke programma toe te voegen, omdat zij complementaire expertise inbrengen en hetzelfde streven delen om levensvatbare, CO2-arme technologieën online te brengen zodra dit haalbaar is.”

Thomas Casparie, Executive Vice President Shell Chemicals: “De financiering door de Nederlandse overheid is een blijk van vertrouwen in het potentieel van dit programma om de chemische industrie te helpen transformeren. De inspanning is een voorbeeld van echte samenwerking tussen bedrijven om sneller CO2-arm te worden, en het is geweldig om deze twee nieuwe partners aan boord te hebben.”

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.