Dow update pagina

Het beschermen van onze medewerkers, omgeving en het milieu is en blijft ons belangrijkste aandachtsgebied in alles wat we doen. Via deze Dow Update pagina informeren wij onze buren, omwonenden, buurbedrijven en andere geïnteresseerden in Zeeland en daarbuiten over ongeplande activiteiten die ook buiten de grenzen van ons industriepark merkbaar zijn (bijvoorbeeld ongeplande fakkelactiviteiten of werkzaamheden met extra geluid).

Klachten? Laat het ons weten
Heb je een opmerking of een klacht over geluid, geur of iets anders en je vermoedt dat de oorzaak daarvan op het Industrypark te vinden is? Dan kan je dit doorgeven via onze receptie, tel. 0115-671234. Ook als je je ongerust maakt over iets dat je hebt gehoord of gezien op ons terrein, kan je dit nummer bellen.