Werken aan veiligheid

Werken aan veiligheid is een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar en verbeteringen doorvoeren.

Veiligheid is mensenwerk: opleiding, training en een veiligheidscultuur zijn essentieel om iedereen veilig te laten werken. Dow heeft daarom samen met de contractorbedrijven het Samen Sterk voor Veiligheid programma ingericht om de veiligheidscultuur op de site verder te verbeteren. Het programma is uitgerold over de gehele site en ondersteunt de medewerkers in het praten met elkaar over veilig werken in onze fabrieken. Het uitgangspunt daarbij is helder: iedereen moet elke dag weer veilig en gezond naar huis gaan.

Safety Street & Life critical Standards
Dow heeft samen met de contractorpartners een Safety Street geopend, waarin medewerkers nog beter worden voorbereid op het werken bij Dow. De Life Critical Standards zijn de basis voor de trainingsonderdelen in de Safety Street. Tijdens het bezoek wordt er praktische informatie gedeeld over onze veiligheidsprocedures. Denk hierbij aan val preventie, werken in besloten ruimtes, veiligwerkvergunningen en nog veel meer. De Safety Street is daarmee een belangrijk onderdeel om het veiligheidsbewustzijn rondom het werken bij Dow verder te vergroten.

Safety walks
Elke week worden er safety walks georganiseerd in de verschillende afdelingen en ook over de gehele site. Daarin stimuleren we interventie, elkaar aanspreken als we denken dat iets niet veilig uitgevoerd wordt, en een compliment bij goede voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Deze interventie cultuur is een belangrijk element om beter te worden in het herkennen van risico’s en het beheersen van risico’s om incidenten te voorkomen.

Waar we kunnen zetten we ook technologie in om risicovolle activiteiten uit te voeren. Dow ziet robotisering als innovatie die bijdraagt aan veiliger werken omdat ze werk uit handen nemen.

Robotics
Om veiliger en efficiënter inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren, en zo veel mogelijk te vermijden dat mensen in bv. besloten ruimtes moeten komen, zetten we steeds vaker robots in. Het Terneuzen Robotics Center is hét expertisecentrum voor Robotics dat ook andere vestigingen van Dow in EMEAI ondersteunt.

Robots worden ingezet om risicovolle werkzaamheden (zoals in besloten ruimte, op grote hoogte en onder water) op een efficiënte en veilige manier uit te voeren. Door de inzet van robots voorkomen we onder andere dat medewerkers een besloten ruimte moeten betreden: Dow heeft dan ook de doelstelling om in 2025 geen besloten ruimtes meer te hoeven betreden. In Terneuzen zijn er sinds de invoering van de robots al meer dan 1100 besloten ruimte betredingen voorkomen.

Meer weten?

Robotics

Onze doelstellingen

Fakkelen

Pijpleidingen

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.