Samen voor schone rivieren

Met het in 2019 gestarte en inmiddels door 27 partijen ondertekende samenwerkingsconvenant Schone Schelde is een weg ingeslagen naar een vermindering van plastic zwerfvuil in en om de Schelde. Een initiatief waarvoor Dow zich eigenlijk al jaren inspant. Want plastic hoort niet te eindigen in het milieu; plastic moet een tweede leven krijgen via hergebruik of recycling. Dow spant zich op verschillende manieren in om de problematiek van plastic in het milieu te adresseren. Hier een aantal voorbeelden.  

Vrijwillige opruimacties via #PullingOurWeight (POW) 
We willen aandacht voor de zwerfvuilproblematiek verhogen door mensen te betrekken in opruimacties met als doel een soort dubbele gedragsverandering te realiseren. Enerzijds willen we ervoor zorgen dat mensen het plastic na gebruik niet zomaar weggooien, anderzijds willen we dat, wanneer we zwerfvuil in het milieu zien, we het dan ook opruimen. Door medewerkers en hun gezinnen te betrekken in opruimacties vanuit Dow worden mensen ook meer bewust dat dit zelfs in Nederland een probleem is. Want als je echt gaat zoeken dan schrik je ervan hoeveel troep er ook hier langs de weg en langs het water ligt.  

Schone Schelde en Schone rivieren 
Binnen Dow was daar dus al aandacht voor en toen er vanuit Rijkswaterstaat het verzoek kwam of we daar regionaal de krachten van verschillende initiatieven konden bundelen via een samenwerkingsconvenant was de Schone Schelde samenwerking geboren. Via Schone Schelde zijn we ook in contact geraakt met de landelijke Schone rivieren organisatie. Die waren al langer actief op dat gebied dus is het goed om gebruik te maken van leerervaringen, methodes en materialen die daar al waren ontwikkeld zijn. Cees van Houwelingen, Operations Regulatory Services Leader bij Dow, geeft aan: “Ik ben zo ook een rivieronderzoeker geworden en spendeerde recent een zaterdag om een aangewezen klein stuk Schelde oever schoon te maken tot het kleinste detail. Je krijgt dan een stukje toegewezen waar je gaat kijken hoeveel plastic, sigarettenpeuken, flesjes, papier, karton of blikjes je allemaal vindt. Dat wordt dan stuk voor stuk geregistreerd via een vastgelegde methodiek. Zo zijn er iets van 500 onderzoeken gedaan door heel Nederland en daar worden dan collectieve rapportages van gemaakt. Als er bijvoorbeeld veel blikjes van een bepaald merk gevonden worden, dan gaat deze organisatie het gesprek aan met het betreffende merk om te kijken wat zij eraan kunnen doen om die problematiek te voorkomen.”  

Meehelpen? 
Op het moment dat er een #PullingOurWeight opruimactie georganiseerd wordt, worden daar oproepen voor gedaan via zowel de interne Dow kanalen als ook via Dow's social media kanalen en is iedereen welkom en kunnen ook omwonenden zich daarbij aansluiten. Cees: “Momenteel is het moeilijk om met de coronamaatregelen grootschalige acties te organiseren, maar in het najaar (2021) staat een opruimdag gepland. De exacte datum daarvan is nog niet bekend, maar normaal gesproken zijn de acties voor omwonenden in september of oktober.  

En als je geïnteresseerd bent om rivieronderzoeker te worden binnen het Schone Rivieren programma, doe dan net als Cees van Houwelingen mee. Meer info op Schone rivieren.

Project Operation Clean Sweep (OCS)  
Dow is een partner in Operation Clean Sweep, een internationaal programma dat is ontworpen om te voorkomen dat plastic korrels (pellets of nurdles) in onze omgeving terecht komen. Wij werken hierin samen met plastic producerende en logisitieke industriepark partners om het verlies van korrels nog verder te beperken.

 

Close

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.