Water

Wij hebben de ambitie om in 2025 100% van het proceswater voor de fabriek in Terneuzen te maken uit hergebruik van water. Hiermee dragen we bij aan de watertransitie en de duurzaamheidsdoelstellingen.

Meer weten over water?

Recycling

De wereldeconomie moet steeds meer toe naar een circulair systeem, waarin eindproducten en restafval van het ene productieproces input zijn voor het andere. Zodat uiteindelijk alle productieprocessen het milieu zo min mogelijk belasten.

Meer weten over recycling?

Duurzame processen

Energieverbruik terugdringen, vervuiling verminderen en de uitstoot van broeikasgassen verlagen. Samen gaan we op zoek naar betere manieren om energie te besparen en emissies te verminderen.

Meer weten over duurzame processen?

Steel2Chemicals

Restproducten herwaarderen, is een onderwerp dat steeds vaker op de agenda van bedrijven en overheden staat. Want waarom ‘nieuwe’ grondstoffen aanspreken als je bestaande stoffen kunt toepassen? 

Meer weten over Steel2Chemicals?

Natuur leven op de site

Wij zorgen ervoor dat de natuur onderdeel is van het bedrijfsmatige beslissingsproces, zodat projecten niet alleen van waarde zijn voor het bedrijf, maar ook voor het ecosysteem.

Meer weten over natuur leven op de site?

Projecten in de buurt

Samen met onze medewerkers, buren en klanten richten we ons op het vinden van duurzame oplossingen, het realiseren van (inclusieve) samenlevingen waar iedereen zich thuis voelt en het ontwikkelen van de vernieuwers van morgen.

Meer weten over projecten in de buurt?

Routekaart naar 0

Het plan, ook wel Multi Generation Plan genoemd, maakt van Terneuzen een voorbeeld-locatie en een rolmodel voor de wereldwijde transitie van onze organisatie om het doel van CO2-neutraliteit in 2050 te bereiken.

Meer weten over routekaart naar 0?

Rapportages

Al bijna twee decennia lang publiceren wij onze milieuprestaties en andere wereldwijde duurzaamheidsgegevens. 

Meer weten over onze rapportages?