Wanneer je aan de brandweer denkt, dan denk je al snel aan de (vrijwillige) brandweer bij jou in de omgeving. Maar wist je dat wij een professionele brandweerorganisatie hebben en dat zij 24/7 paraat staan en waken over de veiligheid op de site, voor onze medewerkers en voor de omgeving? Nico Ottink (Operationeel leidinggevende Leader bedrijfsbrandweer bij Dow) vertelt wat dat inhoudt.

Waarom heeft Dow een bedrijfsbrandweer?
Op ons terrein maken wij plastic en chemicaliën voor veel toepassingen die we dagelijks allemaal gebruiken bijvoorbeeld voor matrassen en telefoons. Om veilige productie te waarborgen voor zowel onze medewerkers alsook voor onze omgeving hebben we een eigen bedrijfsbrandweer. Wij hebben zelfs de grootste professionele brandweerorganisatie van Zeeland in 24 uursdienst 7 dagen per week. 

Oefenen, oefenen en oefenen
Onze brandweer collega’s hebben veel kennis nodig over de verschillende fabrieken, de productieprocessen en de stoffen die er gebruikt en gemaakt worden en dan is training erg belangrijk. Nico legt uit waarom het zo belangrijk is dat dit gebeurt en hoe dat gaat. "Binnen onze organisatie werken we met chemicaliën, waardoor het erg belangrijk is dat onze medewerkers goed getraind zijn om veilig met deze stoffen om te kunnen gaan. We doen er alles aan om te voorkomen dat er iets kan gebeuren, maar het is ook belangrijk om goed voorbereid te zijn op ongeplande activiteiten. 

We oefenen daarom veel, zeker zo een 2 uur per dag bestaat uit oefeningen. Als wij trainingen doen met een fabriek dan kunnen dat onverwachte oefeningen zijn, maar bijna altijd zijn het gepland oefeningen. De ploeg die aan het werk is weet dat er een oefening is, maar niet wat er gaat gebeuren. De fabriek, waar de oefening gehouden wordt, weet ook niet wat er gebeurt. Heel belangrijk tijdens deze training is de samenwerking tussen de plant en de brandweer. Elke plant heeft een Immediate Response Leader (IRL). Binnen de fabriek heeft die de leiding, wanneer er zich een ongeplande situatie voordoet. Onze bevelvoerder van het brandweerteam heeft contact met de IRL en heeft de leiding over het incident tot er een hogere leidinggevende ter plaatse is. Tijdens de oefening is de driehoek fabriek/brandweer/noodcentrum heel belangrijk. In het noodcentrum komen de meldingen binnen. Meerdere afdelingen komen hier bij elkaar om het juiste plan van aanpak te maken. Als de communicatie tussen de drie partijen soepel verloopt kan er snel gereageerd worden. In lijn met ons noodplan oefenen we met elke fabriek op de site minimaal vier keer per jaar. Zo zorgen we ervoor dat iedereen goed op de hoogte is van de mogelijke risico’s en hoe deze te voorkomen."

Nico vervolgt: "5 keer per jaar is er een grote oefening waarbij meerdere fabrieken tegelijk oefenen. Bij grote oefeningen sluit ook de overheidsbrandweer aan. De externe hulpdiensten, zoals de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en onze eigen medische dienst oefenen dan mee, zodat iedereen goed op elkaar is ingespeeld.”  

Bedrijfsopvangteam (BOT)
Onze brandweer collega’s zijn goed getraind en wel iets gewend, maar het werk als hulpverlener kan een emotionele belasting geven. Nico: “Daarom wordt er geoefend met het Bedrijfsopvangteam (BOT). Binnen Dow wordt een ongeplande situatie naderhand besproken en mocht er behoefte aan zijn vanuit betrokkenen bij een incident dan is professionele hulp mogelijk via dit speciale BOT team. We doen er alles aan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn."

Brandmeldcentrales
Nico vertelt meer over wat er op de site gedaan wordt om de veiligheid te waarborgen. "In de fabrieken zijn er vele veiligheidssystemen en -installaties actief die onze processystemen continu controleren. Vindt er een afwijking plaats dan treden er in vele gevallen automatische veiligheidssystemen in werking en dit voorval wordt ook automatisch gesignaleerd. Dit kan tot gevolg hebben dat er een melding gedaan wordt richting ons noodcentrum. Zo kunnen we snel reageren. Belangrijke systemen zijn de brandmeldcentrales. Daarvan zijn er 80 tot 90 die weer vertakt zijn naar ongeveer 1000 melders over de site. Daarnaast zijn er ook vele sprinklersystemen aanwezig. Een sprinklersysteem is een automatisch brandblussysteem. Deze worden door de brandweer elke 4 maanden gecontroleerd en getest.”

Nico vervolgt: “Wanneer er een automatische melding binnenkomt bij het noodcentrum melden zij dat gelijk door naar ons en dan gaan wij eropaf. In de meeste gevallen gaat het om een valse melding. Het blijkt dan bijvoorbeeld dat iemand ergens aan het werk is en het systeem daarop reageert. Wanneer er iets aan de hand is, zijn er verschillende nummers die gebeld kunnen worden. Zo is er een nummer voor noodgevallen en een ander nummer voor bijvoorbeeld meldingen van stankoverlast. Als er inzet van de bedrijfsbrandweer nodig is, dan wordt er melding gemaakt naar het Operationeel Centrum Veiligheidsregio/Brandweer (VRZ/OCB) in Bergen op Zoom. In het geval dat de overheidsbrandweer naar ons terrein komt dan hebben zij de operationele leiding (zij zijn operationeel verantwoordelijk) over het incident, maar blijven wij vanzelfsprekend nauw samenwerken (inzet met ons materiaal) om de impact zo minimaal mogelijk te houden. 

Expertise
Dow heeft veel expertise op brandweergebied, zoals bijvoorbeeld diverse grote schuimblusvoertuigen, een gaspakken team en de BOE (BasisOntsmettingsEenheid). Daar zit ook gelijk het verschil tussen een overheidsbrandweer en de brandweer bij Dow. Nico legt uit: "Bij ons is, vanwege de productieprocessen, een incident veel complexer dan wanneer een overheidsbrandweer in actie moet komen buiten het Industriepark. De brandweer collega’s uit ons korps hebben veel kennis opgedaan van de chemie op de verschillende fabrieken. Dat het bij ons ingewikkelder is, zie je ook aan het materieel omdat deze specifiek ingericht zijn op de activiteiten op het Industriepark. Andersom is dat ook het geval. Het materieel van de overheidsbrandweer is maar beperkt inzetbaar op onze site. Zij kunnen wel ondersteuning op het gebied van personeel geven." 

Samenwerkingsovereenkomst Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII) 
Een aantal jaren geleden is het Platform Industriële incidentenbestrijding PII opgericht. Eind 2022 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend om de nauwe banden verder aan te halen. Voor een goede samenwerking binnen het PII en om van elkaar te leren organiseren we regelmatig sitebezoeken. Op 31 mei dit jaar (2023) hebben de PII partners ons Industriepark bezocht voor een rondleiding, een introductie over onze organisatie en we testen de brandweersystemen zodat we deze op elkaar kunnen aansluiten. Op 1 juni zijn wij naar Sitech geweest, op 7 juni hebben we Shell bezocht en eind juni zijn we samen gekomen bij de gezamenlijk brandweer Rotterdam-Rijnmond.

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.