Samen met Sitech Geleen, Shell Moerdijk en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam is er een overeenkomst getekend om de kennis en middelen op het gebied van brandweer en veiligheid met elkaar te delen. Dit voor een optimale ondersteuning bij mogelijke incidenten.

Een veilige samenwerking
De ondertekening is een volgende stap in een hechtere samenwerking van het Platform Industriële Incidentenbestrijding (PII). De brandweerkorpsen hebben zich een aantal jaren geleden verenigd met als doel om, in het geval van een industrieel incident, elkaar snel te kunnen ondersteunen. Hiervoor is specifieke kennis en materieel nodig. Met de overeenkomst is de samenwerking formeel vastgelegd.

Kepa Diaz de Mendibil (Siteleader Dow Terneuzen) heeft namens Dow de samenwerkingsovereenkomst getekend. Hij vertelt waarom het ondertekenen hiervan waardevol is: “De bijeenkomst was een mooie gelegenheid om te netwerken met andere bedrijven en met de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) over het belang van deze samenwerking. Tijdens het overleg hebben we de specifieke kenmerken en de relevantie van het Platform Industriële Incidentenbestrijding toegelicht en ook onze standpunten gedeeld over hoe we samen als chemische industrie te werk gaan.”

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.