Steel2Chemicals – het plan

Dow zoekt naar alternatieve grondstoffen om haar producten te maken. Synthesegas – een mengsel van koolmonoxide en waterstof - is een optie om veel van onze producten uit te maken. Een restproduct bij de productie van staal is hoogovengas. Dat wordt nu verbrand om te voorkomen dat koolmonoxide de lucht in gaat als giftig gas. Zij verbranden dus iets dat Dow heel goed kan gebruiken. Of het technisch ook mogelijk is wordt bestudeerd in het gezamenlijke Steel2Chemicals project. 

Echt het verschil maken 
"Het mooie van deze samenwerking is dat we allebei hele grote industrieën zijn," zegt Matthijs Ruitenbeek, Senior Scientist Carbon Management & Circular Economy Packaging & Specialty Plastics & Hydrocarbons R&D. "Bij Dow verwerken we in Terneuzen zes miljoen ton koolstof per jaar als grondstof. En in Gent maken ze vijf miljoen ton staal per jaar en produceren ze negen miljoen ton CO/CO2 (hoogovengas). Dat zijn dus schalen die écht een verschil kunnen maken in de uitstoot. De hoeveelheid gas die bij ArcelorMittal vrijkomt is voldoende om iets minder dan de helft van onze grondstof te maken."

Industriële symbiose 
Als bedrijven elkaar op deze manier helpen noemen we dat industriële symbiose. Het mooie is dat dit ook nog eens grensoverschrijdend kan. We lossen elkaars problemen op. Wij zitten met een grondstofprobleem en willen weg van fossiele grondstoffen. Het allerliefst gebruiken we biomassa of afval als grondstof. Daarnaast hebben we een gezamenlijk CO2 probleem. Met deze oplossing lossen we een deel van deze probleem op.  

Subsidie
In 2015 zijn we voor het eerste begonnen met het uitwerken van de samenwerkingsmogelijkheden tussen Dow en ArcelorMittal. Als we in staat zijn dit project helemaal tot aan het eind van de rit door te ontwikkelen en te implementeren kan dat in deze regio, maar ook bij andere staalfabrieken zoals bij Tata Steel in IJmuiden. Als we dat kunnen doen zou al een derde van de benodigde Nederlandse CO2 emissie reductie realiseren. Dus dat is een enorme klapper in de richting van het behalen van de klimaatdoelen voor de Nederlandse overheid. 

De lange adem wint
Belangrijk te weten: dit is wel een project van de lange adem. We hebben nog wel een paar jaar nodig om alle moeilijkheden en oplossingen in kaart te brengen en te testen. De realiteit is dat er veel technische risico’s zijn en dat er lastige factoren meespelen. Dus wat moeten we doen? We moeten laten zien dat het allemaal technisch mogelijk is en hoe duur dat dan wordt om te bouwen. Klinkt makkelijk: gebruik het gas van de een als grondstof voor de andere fabriek. Maar dat gas is niet direct geschikt, want er zitten componenten in die we er liever niet in hebben. De techniek die bij het lab ontwikkeld is, doet het goed op schoon synthesegas, maar we hebben geen idee of het ook werkt op het staalgas. Dat zijn uitdagingen die we door middel van verschillende projecten gaan testen in de twee proeffabrieken die we inmiddels in Gent bij de staalfabriek hebben neergezet. 

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.