Een mooi voorbeeld van industriële symbiose
Binnen het Steel2Chemicals project gebruik Dow de koolmonoxide van ArcelorMittal in de productie van synthesegas. Hierdoor worden we minder afhankelijk van olie als grondstof én ArcelorMittal heeft minder CO2-uitstoot. De koolmonoxide die vrijkomt bij de staalproductie hoeft niet meer als CO2 de lucht in te gaan, maar kan bij Dow in het proces worden gebruikt als koolstofbron. De koolstof gaat van Steel naar Chemicals en wordt opgeslagen in materialen in plaats van in de atmosfeer. Een mooi voorbeeld van industriële symbiose in dienst van de circulaire economie.

Nieuwe mijlpaal in Steel2Chemicals project
De afgelopen periode heeft Zeton de CO-conversie pilot installatie gebouwd en vervoerd naar Gent. Beide succesvolle stappen in het proces om uiteindelijk tot de in gebruik name van de proeffabriek te komen. Matthijs Ruitenbeek, Senior Scientist Carbon Management & Circular Economy Packaging & Specialty Plastics & Hydrocarbons R&D: "In september was het dan eindelijk zo ver, na een lange voorbereiding die veelvuldig onderbroken werd door Covid-gerelateerde vertraging heeft het Syngas Pilot Plant team op 22 september voor het eerst synthese gas door de reactoren van de Steel2Chemicals pilot plant geleid. De komende weken zal de capaciteit langzaam worden opgevoerd om zo uiteindelijk een experimenteel programma te draaien waarin we willen bestuderen of het gas van de hoogovens van ArcelorMittal geschikt is als grondstof voor de chemische industrie. Wij hopen dat dit programma eind 2022 zal zijn afgerond en houden jullie regelmatig op de hoogte van de vorderingen."

Matthijs werkt in dit project samen met R&D leader, Steel2Chemicals Pilot plant, Gerolamo Budroni, ook hij kijkt met trots naar deze mijlpaal: “De opstart van de proeffabriek is een belangrijke mijlpaal die het mogelijk maakt om te focussen op de validatie van de katalysator en het proces op grote schaal. De gegevens die door de S2C-proeffabriek worden gegenereerd, zijn van cruciaal belang bij het formuleren van belangrijke design stappen voor een demonstratiefabriek op grotere schaal.”

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.