De sleutelrol van Zeeland en Dow in de duurzaamheidstransitie

Zeeland vormt een cruciale factor in het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. In deze duurzaamheidstransitie zijn er twee belangrijke opgaven: decarbonisatie, wat zich richt op vermindering van koolstofuitstoot, en circulariteit, wat zich richt op het minimaliseren van afval en het optimaliseren van materiaalgebruik in de productiecyclus.

In een recent verschenen artikel in Het Financieele Dagblad gaat Anton van Beek, President Dow Benelux, in op de kansen voor de regio. "Zeeland heeft, met veel grote industriële bedrijven, alle ingrediënten om koploper te zijn in de energietransitie.” 

Van de tien bedrijven waarmee de overheid afspraken maakt over emissiereductie, bevinden zich er drie in Zeeland. Het is duidelijk dat zonder daadkrachtige investeringen in de vergroening van de Zeeuwse industrie de klimaatdoelstellingen buiten bereik blijven. “Dow speelt al sinds 1965 een centrale rol in Zeeland, en dat willen we ook de komende decennia blijven doen op een schone en duurzame manier.” Met het project ‘Path2Zero’ werken we toe naar nul CO2-uitstoot in 2050 en we streven er naar om als wereldproducent van plastic en chemicaliën plasticafval op grote schaal te hergebruiken. ‘Over de afvalberg maak ik mij veel meer zorgen dan over de emissie van CO₂’, zegt Anton van Beek. Zijn grootste wens is dat de naftakrakers van Dow in 2050 afval als grondstof gebruiken.

Samenwerking is cruciaal
Gezien de omvang en complexiteit van deze uitdaging, is samenwerking met het bedrijfsleven, de academische wereld, de overheid en andere belanghebbenden cruciaal. Een goed voorbeeld is het Smart Delta Resources cluster, een samenwerkingsverband van energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Vlaams-Nederlandse Schelde-Deltaregio, met innovatieve programma’s die gericht zijn op CO2-reductie, circulariteit, duurzame grondstoffen en groene energie. Hierbij speelt waterstof een prominente rol.  De SDR-regio huisvest het grootste industriële waterstof cluster van de Benelux met een indrukwekkende productie van bijna 600 kiloton per jaar. De bedrijven die al sinds 2014 in SDR-verband nauw met elkaar samenwerken hebben het ambitieuze Hydrogen Delta programma ontwikkeld met als doel om de regio te positioneren als een van de grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.

Om de klimaattransitie te realiseren, benadrukt Anton van Beek het belang van stabiel beleid en zekerheid: "Op het moment dat je project niet verder kan door gebrek aan vergunningen en samenwerking, kun je geen besluit nemen. De realiteit is dat wij meer decarbonisatieprojecten hebben dan geld. Het akkoord van Parijs is geen Nederlands feestje, het is wereldwijd."

Dow zoekt samenwerking met de Europese Commissie, provincie Zeeland en vooral de Nederlandse overheid en pleit voor stabiel langetermijnbeleid. Dat is essentieel voor de benodigde duurzaamheidsinvesteringen. Het bedrijf zet zich wereldwijd in voor vergroening en benadrukt de noodzaak van zekerheid bij investeringsbeslissingen, met een focus op hernieuwbare energie en een stabiele markt voor duurzame producten om de import van milieu-onvriendelijke producten te voorkomen.

“Bedrijven zoeken vooral naar een stabiel investeringsklimaat en voorspelbare beleidslijnen – een investering voor verduurzaming wordt gedaan voor de komende 20-30 jaar. Een bedrijf als Dow moet dus weten dat de gecommitteerde investering niet over 5 jaar tenietgedaan wordt door tegenstrijdige regelgeving en wispelturig overheidsbeleid, of door ontbreken van de benodigde infrastructuur, zoals een goed elektriciteitsnet,” zegt Anton van Beek.

Nederland streeft ernaar om tegen 2030 66 procent minder broeikasgassen uit te stoten en in 2050 klimaatneutraal te zijn. De programma’s van het SDR cluster hebben een mogelijke impact van 5,6 megaton CO2-reductie, eenderde van de beoogde reductie voor Nederland, al gereed in 2030. Als ergens de klimaattransitie tot een succes gemaakt kan worden, dan is het wel in Zeeland.

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.