Taboes doorbreken en bewustzijn creëren voor fysieke en mentale gezondheid

Ieder jaar wordt Movember georganiseerd met als doel de bewustwording te vergroten over zowel de fysieke als mentale gezondheid van mannen. Ook dit jaar hebben verschillende Employee Resource Groups (ERG's) van Dow Terneuzen zich actief ingezet voor dit initiatief door aandacht te vragen voor de gezondheid van iedereen. Sander van Remortele, een van de organisatoren, deelt graag meer over hun betrokkenheid.
 
Aandacht vragen voor gezondheid
“Zaadbalkanker en prostaatkanker behoren tot de meest voorkomende vormen van kanker bij mannen”, begint Sander. “Daarnaast wordt 66% van de zelfmoorden door mannen gepleegd. Ondanks deze zorgwekkende statistieken, praten mannen niet snel of makkelijk over deze onderwerpen. Mogelijk komt dat door het idee dat het praten over emoties niet gepast is. Om dit te doorbreken, is de Movember Foundation opgericht. Onze medewerkergroep, met de naam Disability Engagement Network (DEN), heeft in de afgelopen jaren actief het Movember-initiatief ondersteund. Deze keer zijn er vanuit verschillende medewerkersgroepen (ERG's) ideeën opgeworpen en is er besloten om gezamenlijk actie te ondernemen. Het Benelux Women's Inclusion Network (BWIN), PR!ME en GLAD hebben zich aangesloten bij DEN en gezamenlijk zijn we aan de slag gegaan om iets te organiseren. Met de brede deelname van diverse ERG's willen we de aandacht vestigen op ieders gezondheid.”
 
Een maand lang je snor laten staan
Een opvallende uiting van betrokkenheid bij Movember is het laten groeien van je snor. Bij Dow Terneuzen deed een grote groep dat dan ook en er werden ook verschillende activiteiten georganiseerd. Sander beschrijft hoe de maand verliep: “Via de website van de Movember Foundation konden collega’s van Dow Terneuzen zich aanmelden als MoMember. Zestig collega’s deden mee, zowel mannen als vrouwen. Veel mannen lieten hun snor staan, wat zeer opvallend was, aangezien velen normaal gesproken geen snor hebben. Wanneer je bekenden tegenkwam, begonnen ze er gelijk over. Ze waren ook snel geneigd om iets te doen, bijvoorbeeld een donatie geven.”
 
Sander vervolgt: “Niet alleen de mannen hebben zich ingezet, ook de vrouwelijke collega's kwamen in actie als MoMember. Zij hebben een challenge gedaan en zoveel mogelijk kilometers gelopen voor het goede doel om op die manier donaties op te halen. Met alle deelnemers samen hebben we uiteindelijk het fantastische bedrag van € 12.000,- opgehaald. Hopelijk hebben we op deze manier ons steentje bij kunnen dragen.”
 
Taboes doorbroken door het gesprek aan te gaan

Hoewel het opgehaalde bedrag indrukwekkend is, onderstreept Sander dat er meer is bereikt: “Het laten staan van een snor vond ik persoonlijk niet prettig, maar het was wel de moeite waard. Het stimuleerde mensen om het gesprek aan te gaan en een gevoelig onderwerp bespreekbaar te maken.”
 
Sander besluit: “Naast inzamelingsacties organiseerden we ook sessies. Deze bijeenkomsten trokken veel medewerkers, vooral de sessie om het gesprek aan te gaan over prostaatkanker. Mannen zijn doorgaans terughoudender dan vrouwen, maar tijdens deze sessie werd er openhartig gesproken, wat voor iedereen een bijzondere ervaring was. Ik ben echt trots op wat we samen hebben bereikt en zal me volgend jaar zeker weer inzetten voor Movember.”

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.