Waterstof: afval voor ons, grondstof voor anderen

Niet alleen binnen onze eigen organisatie zoeken we naar betere manieren om energie te besparen en emissies te verminderen, maar ook daarbuiten. Een van onze initiatieven is het Smart Delta Resources platform. Elf grondstof- en energie-intensieve bedrijven uit de regio kijken met ondersteuning van Provincie Zeeland, Economische Impuls Zeeland en North Sea Port naar slimme manieren om met grond-, afval- en reststoffen om te gaan. De waterstofuitwisseling tussen Dow en Yara, een initiatief van Smart Delta Resources. 

Wij hebben bij Dow veel waterstof over vanuit onze productieprocessen. Die waterstof is voor ons een product dat we niet nodig hebben en kwijt moeten. Voor Yara is diezelfde waterstof een grondstof voor de productie van kunstmest. Door de uit- en instroom van dat gas aan elkaar te verbinden kunnen we enorm besparen in zowel kosten als CO2-uitstoot. Een mooie stap in het streven naar een circulaire economie.

12 kilometer leiding
De 12 kilometer lange waterstofleiding, waarover in maart 2018 afspraken werden ondertekend tussen Dow, Yara, ICL-IP en Gasunie Waterstof Services, is in oktober van dat jaar in gebruik genomen. Afgelopen zomer zijn de aansluitingen bij ons en Yara gemaakt en is de gastransportleiding op een paar punten aangepast zodat deze geschikt is voor het transport van waterstof. Daarna is de leiding gevuld met waterstof. De leiding wordt sindsdien op commerciële basis gebruikt voor transport van meer dan vier kiloton waterstof per jaar.

Een unieke ontwikkeling
De waterstofleiding van Gasunie tussen Dow Benelux en Yara is in gebruik genomen. Het is voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het vervoer van waterstof. Via de leiding wordt waterstof voor industriële toepassing uitgewisseld via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof. Een mooie samenwerking die met een unieke ontwikkeling bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Daling energiegebruik én CO2-besparing
Door de waterstofleiding in Zeeland stroomt waterstofgas dat vrijkomt uit onze kraakinstallaties en dat wordt ingezet als grondstof voor producten van Yara. Ook heeft ICL-IP een aansluiting op de leiding gekregen voor toekomstige afname van waterstof uit de leiding. Het waterstoftransport via de leiding zorgt voor een daling in het energiegebruik van in eerste instantie 0,15 petajoule (PJ) per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijkse gasverbruik van circa 3.000 huishoudens. Daarnaast levert het nu al een CO2-besparing op van 10.000 ton, met perspectief op opschaling.

Green Deal ‘Waterstof voor de regio’
De samenwerking maakt onderdeel uit van de Industriesamenwerking voor duurzame groei binnen het Smart Delta Resources platform, dat wordt gefaciliteerd door de Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Impuls, het havenbedrijf North Sea Port en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. De samenwerkende partijen tekenden hiervoor in 2016 de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’ waarvan de ingebruikname van deze leiding een eerste resultaat is.

Hoe werkt dat?

Infographic Waterstofuitwisseling Yara

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.