Implementatie van vernieuwde EO-katalysator

We willen minder energie gebruiken en minder CO2 produceren. Dit levert niet alleen een economisch voordeel op, maar is ook een verbetering op het gebied van duurzaamheid. Het project Next Gen EO Catalyst draagt daar aan bij. Het projectteam streeft naast de optimalisatie van het grondstoffengebruik, ook naar een optimale en duurzame werking van de katalysator.

Onze EO-fabrieken gebruiken een zilverkatalysator. Die zorgt ervoor dat de grondstof ethyleen reageert met de toegevoegde zuurstofmoleculen. Hierdoor ontstaat het halffabricaat Ethyleenoxide (EO). Dit wordt onder andere gebruikt voor het bereiden van antivries en als grondstof voor kunststoffen. Tijdens dit proces wordt helaas niet alle ethyleen omgezet naar EO, maar ook een gedeelte naar CO2. Het projectteam onderzoekt hoe ze de reactie tussen de grondstoffen kan optimaliseren, waardoor Dow meer EO maakt en minder CO2 produceert. Ook probeert het team de veroudering van de katalysator tegen te gaan, wat leidt tot het produceren van minder EO en het gebruik van meer energie. Het team probeert de veroudering tegen te gaan, door onder andere heel kleine hoeveelheden promotoren toe te voegen aan de zilverkatalysator. Dit zijn speciale elementen, zoals alkalizouten, die de prestaties verbeteren.

Het onderzoek vindt plaats in ons eigen High Throughput Lab in Terneuzen. Hier worden verbeterde versies van deze katalysatoren bedacht en getest op kleine schaal. Zodra een succesvolle samenstelling wordt gevonden, stuurt het team de resultaten naar een lab in de Verenigde Staten. Collega’s in de VS schalen dan de katalysatorbereiding op en testen deze verder in een grotere proeffabriek. Wij blijven voortdurend onderzoek doen in het lab om de katalysator te verbeteren. De ideeën worden, zodra ze succesvol getest zijn in de proeffabriek, wereldwijd doorgevoerd. Ook stellen we de technologie beschikbaar aan diverse andere EO-producenten.

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.