Routekaart naar klimaatneutrale productie gepresenteerd aan Minister Adriaansens en Jetten: Verduurzaming van de Zeeuwse industrie

Maandag 11 april zijn de ministers Adriaansens (Economische Zaken) en Jetten (Klimaat en Energie) op werkbezoek geweest in Zeeland. Het middagprogramma stond in het teken van het onderwerp verduurzamen van de Zeeuwse Industrie. Een uitgelezen mogelijkheid om onze routekaart op weg naar CO2-neutraliteit in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Samenwerking is cruciaal
Om de Zeeuwse industrie te kunnen verduurzamen is samenwerking cruciaal. Daarom startte Anton van Beek, president Dow West-Europa en gastheer voor dit bezoek, met een korte presentatie over de inspanningen vanuit Smart Delta Resources. Naast de Ministers en beleidsmakers waren ook de Commissaris van de Koning Han Polman, Gedeputeerde van de Provincie Zeeland Jo-Annes de Bat, Burgemeester van Terneuzen Eric van Merrienboer en de eindverantwoordelijken van Yara Sluiskil (Michael Schlaug) en Nort Sea Port (Daan Schalck) aanwezig. 

Routekaart naar 0
Om klimaatneutrale productie te realiseren willen we onze fabrieken ingrijpend innoveren. Verduurzaming vindt plaats in drie fases, ofwel ‘generaties’. In een persoonlijk gesprek met de Ministers en beleidsmakers zijn de verschillende generaties toegelicht door Anton van Beek en Cees Biesheuvel (Technology Innovation Manager). Er is vooral ingezoomd op de eerste generatie van het plan. 

Generatie 1; het bouwen van een waterstoffabriek
In de eerste fase wordt een waterstoffabriek gebouwd waarbij het restgas methaan, brandstof voor de krakers, wordt ontdaan van koolstof. Methaan wordt omgezet in CO2 en waterstof. De overgebleven waterstof wordt hergebruikt als CO2-vrije brandstof voor de kraker. Het CO2 wordt tijdelijk afgevangen, afgevoerd en opgeslagen (tot fase 3). In generatie 1 streven we naar een jaarlijkse vermindering van 1,4 Mton, een afname van 35%. Dit is equivalent aan 300.000 auto’s, of wel 7% van de CO2-vermindering op die de Nederlandse industrie zich voor 2030 ten doel heeft gesteld. Samenwerking met de overheid is heel belangrijk om een investeringsbeslissing te kunnen nemen. Dat gaat onder andere over de infrastructuur voor CCS (afvangen en opslaan van CO2). 

Video recap van het werkbezoek
In deze korte video van het Ministerie van Economische Zaken schetsen de Ministers en betrokken organisaties hun visie en het belang van samenwerking om de Zeeuwse Industrie te verduurzamen.