Vrijwillige opruimacties via #PullingOurWeight (POW)

We willen aandacht voor de zwerfvuilproblematiek verhogen door mensen te betrekken in opruimacties met als doel een soort dubbele gedragsverandering te realiseren. Enerzijds willen we ervoor zorgen dat mensen het plastic na gebruik niet zomaar weggooien, anderzijds willen we dat, wanneer we zwerfvuil in het milieu zien, we het dan ook opruimen. Door medewerkers en hun gezinnen te betrekken in opruimacties vanuit Dow worden mensen ook meer bewust dat dit zelfs in Nederland een probleem is. Want als je echt gaat zoeken dan schrik je ervan hoeveel troep er ook hier langs de weg en langs het water ligt. 

World Clean-up Day
Op zaterdag 17 september is het de 'World Clean-up Day'. Onze Dow-medewerkers doen ook dit jaar weer mee aan een groot opruimevenement in Terneuzen. 

In samenwerking met de gemeente Terneuzen en onze Partner Natuur&Zo gaan we na de kermis in Terneuzen opruimen! Meer info over deze campagne en onze eerdere acties tijdens het PullingOurWeight event vind je hier.