Minister Cora van Nieuwenhuizen werd ontvangen door Annette Ottolini CEO van Evides en President Dow Western Europe, Anton van Beek.

Het werkbezoek van de minister stond in het teken van waterhergebruik op grote, innovatieve en duurzame schaal, circulariteit (hergebruik gezuiverd afvalwater) en de langdurige samenwerking tussen Dow en Evides Industriewater.

De minister werd bijgepraat over de gezamenlijke opgave van Evides Industriewater en Dow Benelux om 100% hergebruikt water in te zetten in het productieproces bij Dow. Uitgangspunt daarbij is dat voldaan wordt aan de hoge eisen in kwaliteit en betrouwbaarheid. Een belangrijk onderdeel van deze opgave is de pilot met een wetland. Hierbij ondergaat het effluent uit de lokale industriële en huishoudelijke afvalwaterzuiveringen een natuurlijk voorbehandeling, waarna het verder wordt gezuiverd tot de hoge kwaliteit die vereist is voor het industriële proces.

Rondleiding
In een rondleiding langs het wetland en door het zuiveringsgebouw gaven process engineer Evides Industriewater Otto Schepers en waterspecialist Dow Niels Groot tekst en uitleg over het (voor)zuiveringsproces. Het was een geslaagd werkbezoek.