Wetlands - de natuur als waterfilter

De centrale vraag bij het evalueren van het samenwerkingscontract tussen Dow Benelux en Evides Industriewater was: ‘hoe kunnen we op een innovatieve manier het watergebruik verduurzamen?’ Het antwoord op deze vraag ligt, zo denken beide partijen, onder meer in de natuur. In de pilot die vorig jaar gestart is worden wetlands – dat zijn drassige gebieden die rijk zijn aan natuurlijke vegetatie – gebruikt als natuurlijke waterfilter. Dat zuivert afvalwater uit de lokale industriële en huishoudelijke afvalwaterzuiveringen en geeft een juiste voorbehandeling voor een nageschakelde ontziltingstap. De onderzoeken die hiernaar lopen moeten in 2021 uitwijzen of het werkt of niet.

Twee pilots
Op het terrein van Evides Industriewater, aan de grens van het industriepark waar Dow meerdere fabrieken heeft staan, zijn twee wetlands à 350m2  aangelegd. De plantenwortels en microben in de bodem moeten zorgen voor de biologische stabilisatie van brak afvalwater voordat het ontzilt wordt. Via een nieuwgebouwde onderzoekslocatie nabij deze twee test-wetlands wordt de kwaliteit van het water nauwlettend in de gaten gehouden en wordt de impact op de verdere zuivering tot gedemineraliseerd water (mineraal- en zoutvrij water) onderzocht. Bijzonder aan deze toepassing is, dat aan deze natuurlijke systemen extra functionaliteit is toegevoegd via onder andere aanvullende beluchting.

Samenwerking met lokale landbouwers
Tegelijkertijd wordt in het Braakman-Zuid gebied in samenwerking met lokale landbouwers onderzocht of het mogelijk is om regen- en polderwater in de ondergrond op te slaan. Tijdens droogte kunnen er zo voorraden beschikbaar zijn.  Een aspect wat er zeker met de steeds droger wordende zomers aan bij kan dragen dat er minder water gebruikt hoeft te worden dat ook geschikt is als bron voor drinkwater. Beide projecten krijgen een financiële ondersteuning vanuit respectievelijk het Deltafonds en het EU Interreg Twee Zeeën programma.

Werken naar resultaat
Bij een succesvolle pilot kan er uitgebreid worden naar 6 tot 8 hectare aan wetlands. Resultaat: een stuk meer (her)gebruik van gezuiverd afvalwater en een stuk minder gebruik van Biesboschwater. En dat is belangrijk, want dat Biesboschwater is namelijk een belangrijke bron voor de winning van drinkwater. Daarnaast wordt de kwaliteit van het koelwater dan zodanig verbeterd dat Dow minder water en chemicaliën nodig heeft in de koeltorens.

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.