Wetlands - de weg van het water

‘Hoe kunnen we op een innovatieve manier het watergebruik verduurzamen?’ is een vraag die we ons tijdens de contractonderhandelingen met Evides veelvuldig hebben gesteld. Daar kwamen wetlands naar voren als natuurlijk hulpmiddel om water te zuiveren. Inmiddels zijn er al twee pilots in uitvoering en de verwachtingen zijn hooggespannen. Maar wat doen die wetlands nou eigenlijk? En welke weg legt het water precies af? Meer daarover in dit artikel.  

De weg van het water 
In de infographic hieronder is de weg te zien die het water aflegt. Niels Groot, Water Specialist bij Dow, legt uit: “We gebruiken gezuiverd afvalwater van de gemeente Terneuzen (links bovenin op de infographic) en gezuiverd afvalwater van Dow’s eigen afvalwaterzuivering (rechts in het midden) dat richting de wetlands gaat. Samen met het regenwater dat opgevangen wordt op de Dow site (rechtsboven) willen we in de wetlands bereiken dat de biologische activiteit gestabiliseerd wordt en ook zoveel mogelijk stikstof en fosfaat verwijderd wordt uit het water. Dat water kunnen we dan vervolgens via een serie behandelstappen (waaronder ontzilting) aan de kwaliteitseisen laten voldoen, zodat het weer gebruikt kan worden in onze fabrieken. De truc van wetlands is dat het water zo stabiel is dat we de stappen daarna veel effectiever kunnen doen met significant minder energie en chemicaliën.” 

De werking van een wetland 
Een wetland is een inventief en functioneel stukje natuur. Niels: “Het water dat een wetland instroomt wordt ondergronds gedistribueerd in een systeem waar bruine poreuze kleikorrels inzitten. In die bruine korrels ontwikkelen zich bacteriepopulaties en die bacteriepopulaties kunnen organische afvalstoffen in het water afbreken. Dit voorkomt dat die organische stoffen zich kunnen afzetten op de ontziltingsmembranen (heel fijne filters) in de vervolgstappen en dat veelvuldige reiniging nodig is. Daarnaast worden rietplanten in het substraat geplant die ervoor zorgen dat o.a. in de wortelzone de afbraak van vervuilende componenten plaatsvindt.” Hiermee zorgen wetlands ervoor dat er veel meer afvalwater hergebruikt kan worden.  

De potentiële voordelen van een wetland op een rijtje 
Door de wetlands zijn er minder chemicaliën en energie nodig in het zuiveringsproces. Niels: “Zonder de wetlands zouden de filters in die vervolgstappen van de waterzuivering veel sneller dichtslibben. Omdat die reiniging op molecuulniveau gebeurt, zou te vuil water heel snel voor problemen zorgen.” Verder zijn de wetlands ook nuttig voor het opslaan van overtollig oppervlaktewater. Dat kan in de zomer tijdens langere droogte weer van waarde zijn. En, voegt Niels toe: “Een mooie bijkomstigheid is dat dit stuk natuur ook de biodiversiteit in het gebied stimuleert, maar het belangrijkste aspect blijft toch dat we door wetlands het hergebruik van water kunnen opschalen, en daarmee het gebruik van potentieel drinkwater sterk kan worden verminderd.” 

En hoe nu verder? 
“De pilot loopt nu 1,5 jaar. Deze zomer zal het worden afgerond en gaan we de resultaten evalueren en bekijken of het economisch ook waardevol is voor Dow”, aldus Jeroen Tap, Energy Contracts Manager bij Dow. “Die beslissing zal dus waarschijnlijk in het najaar van 2021 vallen, waarna we de wetlands en de bijbehorende na geschakelde zuiveringstechnieken kunnen gaan bouwen.” 

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.