In de voorbije jaren komen lange droogteperiodes in de zomer steeds vaker voor. Ondanks dat we een mooi systeem hebben, zou het in de toekomst voor kunnen komen dat we watertekorten hebben. Niet alleen bij Dow, maar ook bij omringende boeren en andere grootwatergebruikers steken deze problemen vaker de kop op. Dat terwijl overtollig water dat in de winter valt afvloeit naar zee. De verwachting is dat de zomers droger en de winters natter worden, dus zal het in de toekomst alleen maar belangrijker worden om hier een oplossing voor te vinden. Om tot die oplossing te komen, hebben we de handen ineengeslagen met landbouwers uit de grensgebieden.  

Ondergrondse wateropslag 
De oplossing is wellicht ondergronds te vinden. Er bevinden zich zoetwaterbellen in oude kreekruggen (dat is een hoger gelegen zone in een voormalig wadgebied), waar sommige boeren hun water vandaan halen. Niels Groot, Water Specialist bij Dow: “In potentie kunnen die bellen aangevuld worden met overtollig zoet oppervlaktewater. Zo zorgen we ervoor dat het niet afvloeit naar zee, maar in de buurt blijft voor drogere tijden. Wij zijn op zoek naar ondergrond met die zoetwaterbellen, die geschikt zijn om te vullen en de boeren zijn op zoek naar manieren en faciliteiten om dat te kunnen doen. Hiermee spreiden we het risico en delen we de uitkomst als het succesvol blijkt te zijn. Als het lukt ontstaat er een win-winsituatie.” 

Ter demonstratie 
Wat zijn nu de vervolgstappen? Niels: “Komende zomer gaat er een demonstratie lopen bij een van die landbouwers. In de winter gaan we water infiltreren in die ondergrond, oftewel, de zoetwaterbel die er al zit laten we groeien. Komt er een droge periode in bijvoorbeeld april, mei of juni? Dan kunnen we daar water uit onttrekken.” Deze demonstratie zal moeten uitwijzen of en hoe het werkt, zodat het later ook op grotere schaal uitgezet kan worden. “Er zijn al zeven landbouwers in de regio bereid om mee te denken in dit concept. In de toekomst is er potentie om een vorm van samenwerking aan te gaan met zeker tien tot twaalf boeren uit de grensregio. Het demonstratieproject eindigt in 2022, daarna kunnen we evalueren en kijken hoe we hiermee verder kunnen gaan.” 

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.