FRESH4Cs - alternatieve zoetwaterbronnen binnen de zoute kustgebieden

Dow Terneuzen gebruikt ongeveer 60.000 m³ zoetwater per dag. Dit wordt al voor 75% verkregen via het gebruik en hergebruik van lokale waterstromen (zie project Hergebruik afvalwater Terneuzen).

Ons doel is om in 2025 de primaire bron voor drinkwater (de Biesbosch) niet meer nodig te hebben door alleen gebruik te maken van lokale waterstromen. Dow werkt hiervoor samen in verschillende onderzoeksprojecten.

Intterreg2Zeeën programma
De bedoeling van het Interreg 2 Zeeën programma is het ondersteunen en ontwikkelen van het 2 Zeeën-gebied, waar de natuurlijke hulpbronnen worden beschermd. Het FRESH4Cs-project richt zich in dit geval op de hulpbron van zoet water.

Traditionele waterbronnen staan onder druk in de 2 Zeeën regio. Als gevolg van verzilting van het oppervlaktewater, is dit probleem nog prominenter aanwezig in de laaglandkustgebieden. Deze kustgebieden voeren grote hoeveelheden water af naar de zee op momenten van wateroverschot, bijvoorbeeld in de winter. Echter in de zomer kunnen zij droogte ervaren, of kan er zich een tekort aan zoetwatervoorziening voordoen.

De zoetwatervoorziening in deze gebieden kan als een seizoensgebonden kwestie worden beschouwd. Het hoofddoel van het FRESH4Cs-project is het ontwikkelen van een duurzame zoetwatervoorziening voor het hele jaar. Dit dient oplossingen te bieden voor de verschillende watergebruikers in kustlaaglanden, en een alternatief te bieden voor het gebruik van overbelaste diepere watervoerende lagen of watervoorziening over lange afstand door pijpleidingen.

In het project worden vijf pilotlocaties opgezet in Nederland, België en Groot-Brittannië om alternatieve methoden voor zoetwatervoorziening te installeren en te testen. De verschillende methoden zijn onder meer het beheerst opladen, opslaan en herverdelen van de watervoerende bodemlaag.

De pilotlocaties zullen lokale betrokkenen op het gebied van water ten goede komen. Denk hierbij aan waterbeheerders (overheid of particulier), waterbedrijven en watergebruikers zoals de boeren, het toerisme, industrie en de drinkwater-productie.

Bij Dow is er in het huidige project interesse in het verkennen van ondergrondse zoetwateropslagmogelijkheden binnen de regio Braakman Zuid (grensoverschrijdend Nederland / België). Overmatige regenval in de wintermaanden, kan worden vastgelegd en tijdelijk worden opgeslagen voor gebruik door landbouw en industrie tijdens periodes van tekort.

Dow zou baat hebben bij een dergelijk haalbaarheidsonderzoek, omdat het oplossingen zou kunnen bieden voor zijn eigen watervoorraden.

Bovendien zal het ook de samenwerking van Dow versterken met andere regionale watergebruikers die rechtstreeks van het project kunnen profiteren (voornamelijk agrarische ondernemers).

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.