Een samenwerking voor het verduurzamen van water

Waterschaarste wordt steeds meer werkelijkheid op sommige Dow-locaties in Europa. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om het zoetwatergebruik in de verschillende productielocaties te verminderen. Op deze manier dragen we bij aan onze watertransitie- en duurzaamheidsdoelen. Met als uitgangspunt dat efficiënte en betrouwbare technieken worden gesynchroniseerd met hoge eisen aan waterkwaliteit en kosten. Dit is waar het AquaSPICE-project om de hoek komt kijken. Onze collega's Niels Groot en Andrea De Las Heras García, beiden Waterspecialisten bij Dow, zijn zeer betrokken bij het AquaSPICE-project en zullen er meer over vertellen.

Het AquaSPICE-project

Niels begint: “De belangrijkste doelen van het AquaSPICE-project zijn het verminderen van de watervraag, het verminderen of herstellen van waterverlies, het voorbewerken en recyclen van water en het gebruik van alternatieve waterbronnen. Het project maakt deel uit van een breed Europees consortium, een samenwerking met 29 partners uit de industrie, de academische wereld, watertechnologie en IT-bedrijven. Binnen het project worden 6 case studies uitgevoerd, waarbij Dow zich richt op het verminderen van de zoetwateropname.”

Terneuzen en Boehlen
De locaties Boehlen en Terneuzen behoren tot de belangrijkste water belaste locaties van Dow. Voor Dow is het belangrijkste concrete onderdeel van dit project een roadmap met het potentieel om de inname van zoetwater op beide locaties met nog eens 20% te verminderen. Het plan zal alle technische en financiële details bevatten die nodig zijn voor:

  • De optimale selectie van bronnen voor zoetwatervoorziening voor het produceren van suppletiewater voor koeltorens, waardoor deze kunnen opereren met een aanzienlijk hogere indikking. 
  • Het interne hergebruik van spuistromen van koeltorens. 
  • De behandeling en het directe hergebruik van licht vervuild proceswater en interne spuistromen van vervuild condensaat. 

Pilots
Om het volledige potentieel van onze eigen Dow Case Study te onderzoeken, is een eerste pilot gestart bij Dow Terneuzen en deze is nu succesvol afgerond. Andrea: “Het onderzoek binnen deze pilot is gedaan met behulp van de IMPROVED’ mobiele behandelfaciliteiten, dit zijn mobiele containers waarin getest kan worden. Als vervolg op de proeven in Terneuzen, worden de containers verplaatst naar onze Dow-locatie in Boehlen. Hier wordt een nieuwe pilot gestart met de proeven in Terneuzen als uitgangspunt . Vervolgens keren de containers terug naar Terneuzen om het laatste deel van de proeven ter plaatse uit te voeren. Parallel aan de pilots starten we het tweede deel van het project, dat de digitalisering omvat. We streven ernaar om slimmer gebruik te maken van sensing-monitoringsystemen, om de huidige systemen te optimaliseren, zodat we waterverlies kunnen verminderen. Zo komt het allemaal op een gegeven moment samen.” “Natuurlijk zijn we allemaal erg enthousiast over de volgende stappen, vult Niels aan”.

Samenwerking
Van de 29 partners die betrokken zijn bij het AquaSPICE-project, heeft Dow een nauwe samenwerking met Evides en meerdere universiteiten in heel Europa. Namelijk: HZ Universiteit, Universiteit Gent, Universiteit van Kreta en Universiteit Athene. Niels: “Onderzoekers van de universiteiten doen samen met hun studenten het operationele deel van de proeven. En anderen helpen hen de testresultaten te evalueren. Zo kunnen studenten veel leren van de pilots binnen het AquaSPICE-project.” Andrea voegt toe: “Het is fijn om met universiteiten samen te werken en te zien dat ze genieten van het project en de betrokkenheid. Met alle 29 partners treden we op als een team, omdat we allemaal een gemeenschappelijk doel delen. Dat is het leukste van dit soort projecten.”

Europees consortium
AquaSPICE maakt deel uit van een breed Europees consortium, voor de uitvoering van dit project is € 10,9 miljoen aan EU-subsidies toegekend (met een totaal budget van € 12,8 miljoen). Het project sluit aan bij de Europese Green Deal en richt zich op waterschaarste, waterveiligheid en alle gerelateerde aspecten. Het project is gestart in december 2020 en zal in totaal 4 jaar in beslag nemen.

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.