AquaSPICE – een samenwerking voor het verduurzamen van watergebruik

Het AquaSPICE project kijkt naar oplossingen voor digitale en circulaire innovaties op het gebied van watergebruik. Daarnaast zal het project ook meer bewustwording over het belang van efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen proberen te stimuleren.  

Als onderdeel van een breed Europees consortium werd 10,9 miljoen euro aan EU-subsidies toegekend voor de uitvoering van het AquaSPICE-project – het project heeft een totaalbudget van 12,8 miljoen euro. Dit project is afgestemd op de Green Deal van de EU en richt zich op waterschaarste, waterveiligheid en alle daarbij behorende aspecten. De samenwerking bestaat uit 28 partners uit de industrie, de academische wereld, watertechnologie en IT-bedrijven.  

Boehlen en Terneuzen 
De locaties Boehlen en Terneuzen behoren tot de belangrijkste water belaste locaties van Dow. Daarom wordt op deze twee locaties gezocht naar duurzame oplossingen voor een verantwoord gebruik van watervoorraden voor de lange termijn. De directe partners van Dow zijn de Technische Universiteit Aken (Duitsland), de Universiteit Gent (België), de HZ Hogeschool (Nederland), Evides Industriewater (Nederland) en ENGIE Laborelec (België). 

De doelen en uitkomsten 
De hoofddoelen van AquaSPICE zijn het reduceren van de vraag naar water, het reduceren of herstellen van het verlies van water, het voorbewerken en recyclen van water en het benutten van alternatieve waterbronnen. Voor Dow is het belangrijkste concrete product van dit project een roadmap met het potentieel om de inname van zoet water op beide locaties nog eens met 20% te verminderen. Het plan zal alle technische en financiële details bevatten die nodig zijn voor:

  • De optimale selectie van bronnen voor zoetwatervoorziening voor het produceren van suppletiewater voor koeltorens, waardoor deze kunnen opereren met een aanzienlijk hogere indikking. 

  • Het interne hergebruik van spuistromen van koeltorens. 

  • De behandeling en het directe hergebruik van licht vervuild proceswater en interne spuistromen van vervuild condensaat. 

De verkregen concepten voor hergebruik van water zullen worden gemodelleerd en als scenario’s worden ingepast in het bestaande besturingssysteem om tot slimme digitalisering van de waterdistributie te komen. Het project omvat een pilot periode van 6 maanden op elk van de locaties, met gebruikmaking van de mobiele behandelingsfaciliteiten die zijn ontwikkeld in het IMPROVEDproject – een ander project van Dow dat van oktober 2018 t/m april 2019 al onderzoek deed naar de meest efficiënte manier voor het zuiveren van lokale waterstromen. Het gehele AquaSPICE project is in december 2020 gestart en het zal in totaal 3,5 jaar in beslag nemen. 

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.