Carbon2Value: herwaarderen van CO2

Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een van onze grootse doelen om onze footprint te verkleinen. Met het grensoverschrijdende project Carbon2Value onderzoeken we de mogelijkheden om CO2-stromen die afkomstig zijn uit de procesgassen van partners - in dit geval de staalindustrie - te scheiden, zuiveren en om te zetten in bouwstenen voor nieuwe waardenketens.

Carbon2Value startte in 2016. Samen met ArcelorMittal onderzochten we in het laboratorium op welke manier we de procesgassen konden scheiden. Na jarenlang onderzoek is op 11 juli 2018 een proeffabriek opgeleverd op het terrein van ArcelorMittal in Gent. In deze fabriek scheiden we restgassen van de staalfabriek. Het doel: onderzoeken wat de haalbaarheid is van het concept en kijken of de verkregen gassen geschikt zijn voor circulair gebruik. Want hoe gaat het proces in de praktijk? Wat verandert er aan het overgebleven ‘lean gas’? Is de resterende koolstofmonoxide (CO) geschikt om om te zetten in belangrijke producten voor Dow? En kunnen we de afgevangen CO2 gebruiken of opslaan? Als de resultaten van dit project veelbelovend zijn, is de eerste stap gezet naar een forse vermindering van CO2-emissies in de regio.

Naast de verwerking van CO2, onderzoekt Dow momenteel mogelijkheden om de CO die vrijkomt in het proces, opnieuw te gebruiken in het nieuwe project Steel2Chemicals. Dit project is een tweede stap in het herwaarderen van restproducten binnen de staalindustrie.

Met dit project onderzoeken we duurzame alternatieven om zo de CO2-uitstoot terug te dringen en minder een beroep te doen op eindige fossiele grondstoffen. Deze samenwerking is daarnaast een goed voorbeeld van hoe je landgrens- én waardeketenoverschrijdend de handen ineen kunt slaan.

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.