Video

Close

Onze routekaart; op weg naar CO2-neutraliteit

Op 8 juni 2021 hebben we onze routekaart gepresenteerd op weg naar CO2-neutraliteit. Dit plan, ook wel Multi Generation Plan genoemd, maakt van Terneuzen een voorbeeld-locatie en een rolmodel voor de wereldwijde transitie van onze organisatie om het doel van CO2-neutraliteit in 2050 te bereiken. We leggen je graag uit wat dit ambitieuze plan precies betekent. 

Waarom een Multi Generation Plan (MGP)?
Met het MGP zetten we stappen naar klimaatneutrale productie in Terneuzen per 2050. Hier maken wij de bouwstoffen voor onder meer telefoons, windturbines en isolatiemateriaal. De productie daarvan gaat gepaard met veel CO2-uitstoot. Daarom willen wij onze fabriek in Terneuzen ingrijpend innoveren. Verduurzaming vindt plaats in drie fases, ofwel ‘generaties’. In de eerste generatie (per 2028) streven we naar een jaarlijkse vermindering van 1,4 Mton op een totaal van 4 Mton CO2-uitstoot. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van ongeveer een 300.000 auto’s. In de tweede generatie (2030) verminderen we jaarlijks nog eens 0,3 Mton CO2 en in de derde generatie (2050) bereiken we klimaatneutraliteit.

Wat gaan we doen?
Bij het ontwerpen van het MGP is gekozen voor het toepassen van een combinatie van bestaande en nieuwe technologieën.  

Generatie één; bouwen van een waterstoffabriek
Om te kunnen versnellen spelen bestaande technologiën zoals waterstof en CCS (carbon capture and storage) een sleutelrol. Beide komen samen in generatie één: het bouwen van een waterstoffabriek. In deze fabriek wordt het restgas methaan, brandstof voor de krakers, ontdaan van koolstof. Hiervoor wordt het methaan omgezet in CO2 moleculen en waterstof moleculen. De CO2 moleculen worden afgevangen, per schip vervoerd en opgeslagen. De overgebleven waterstof wordt vervolgens hergebruikt als CO2-vrije brandstof voor de kraker.

Generatie twee; vervangen gasturbines
Door de productie van waterstof ter plaatse is het mogelijk om ook tijdens generatie twee, zonder dat hiervoor nieuwe pijpleidingen nodig zijn, additionele CO2 emissies te verminderen. Een voorbeeld is het vervangen van gasturbines. Deze lopen op dit moment, net als onze fornuizen, op methaan in plaats van elektriciteit. 

Generatie drie; baanbrekende technologieën, elektrisch kraken
Voor de derde generatie is gekozen voor het toepassen van een nieuwe technologie die op dit moment nog niet bestaat: elektrisch kraken. Wetenschappers en techneuten zijn druk bezig met het ontwikkelen van deze complexe technologie, waarmee we de CO2-uitstoot kunnen terugbrengen naar nul. Bovendien blijft er, door het aandrijven van de kraker door elektriciteit, waterstof over. Deze kunnen we behalve voor onze eigen productieprocessen ook leveren aan onze industriële partners in de regio (Nederland en België), maar wellicht ook als brandstof ten behoeve van huishoudens, auto’s en schepen.

Wat levert het op?
In de wandelgangen van Dow wordt het MGP ook wel een ‘flagship project’ genoemd. Het is op dit moment de meest omvangrijke groene investering die gepland staat en wij doen ons best om deze investering in Nederland te doen landen. 

10% van de totale industriedoelstelling
Als dat lukt, kunnen wij een serieuze bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Zo staat het reductiepotentieel van het MGP gelijk aan 10% van de totale industriedoelstelling zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van 2030. Tegelijkertijd biedt het MGP ook een belangrijke doorkijk naar klimaatneutraliteit in 2050 door het onderzoeken van ‘groundbreaking’ technologiën zoals elektrisch kraken en hergebruik van CO2.

CO2-vrije producten
Het plan gaat verder dan onze eigen schoorsteen. Ook kan het MGP een belangrijke bijdrage leveren aan CO2-vrije producten in de winkel en supermarkt. Daarbij werkt Dow nauw samen met andere grote spelers uit de Nederlandse industrie, maar ook het midden-klein bedrijf. 

10% extra groene banen
Deze samenwerkingen zorgen onder meer voor de ontwikkeling van North Sea Port en regio Zeeland. In het bijzonder kan het MGP bijdragen aan werkgelegenheid. Alleen al bij Dow, de grootste werkgever van Zeeland, en toeleveranciers komen er 10% extra groene banen bij (300-400 vaste banen). Daar bovenop komen nog eens 3500 tot 4000 tijdelijke banen, waarmee dit een verdubbeling betreft.

Samenwerking is cruciaal
Wij willen ons committeren aan deze investering in Nederland en voegen graag een nieuw hoofdstuk toe aan ons Zeeuwse geschiedenisboek. Echter is voor de uitvoering van het MGP publiek-private samenwerking cruciaal. Wij zoeken daarom de samenwerking met de Europese Commissie, de provincie Zeeland en in het bijzonder met de Nederlandse overheid. 
 

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.