De 4e industriële revolutie: robotisering

Na stoom, elektriciteit en automatisering, is de vierde industriële revolutie momenteel volop in gang. In deze vierde revolutie draait het om gebruik van robotica en nieuwe digitale technologieën, waardoor werkzaamheden nóg veiliger en efficiënter uitgevoerd worden. Ook bij Dow kijken we naar innovatieve mogelijkheden om zo onze marktpositie te versterken en veiliger te werk te kunnen gaan. In 2018 is het Centre of Expertise voor Robotica opgestart, van de drie locaties ter wereld is Dow Terneuzen er één. Er is flink geïnvesteerd in eigen apparatuur om het gebruik van robotica binnen Dow een vliegende start te geven. 

Het doel van Robotica 
Het belangrijkste doel van robotica binnen Dow is het verhogen van de veiligheid van medewerkers. We zijn al ver gevorderd in de ontwikkeling als het aankomt op werken met robots die uitgerust zijn met camera’s om problemen te detecteren. Door het gebruik van die camera’s kan een medewerker op afstand een visuele inspectie uitvoeren. Hiermee voorkom je bijvoorbeeld dat een medewerker een besloten ruimte hoeft te betreden, waardoor je een potentieel gevaarlijke situatie voorkomt. Naast veiligheid kunnen robots ook zorgen voor een hogere efficiëntie. Door bijvoorbeeld een robot inspectie tijdens productie uit te laten voeren, waardoor het kan zijn dat een tank niet uit bedrijf genomen hoeft te worden. Dat scheelt tijd en geld. Een ander belangrijk doel is dat robots meer en gerichter problemen kunnen gaan detecteren en herkennen met behulp van data en geavanceerde algoritmen.  

Het grote voordeel van Robotica 
Robots worden niet moe of slordig, ze raken niet afgeleid en ze kunnen waarnemingen exact vastleggen. Een robot kan ongelimiteerd precies dezelfde handeling herhalen, zonder dat hij daar een pauze voor nodig heeft. Daarbij wordt alles wat gedetecteerd wordt meteen opgeslagen en daarmee kun je situaties 1 op 1 met elkaar vergelijken. Als je een detectierobot door een hal laat rijden, dan merkt het systeem bijvoorbeeld dat een machine na verloop van tijd een ander geluid begint te maken, wat erop kan duiden dat zich in de machine een probleem ontwikkelt. Dat zijn dingen die een mens niet direct opmerkt, zeker wanneer controle door meerdere mensen over meerdere ploegen uitgevoerd wordt. Daarnaast kan de data beter opgeslagen en geanalyseerd worden, waardoor je in potentie ook bijvoorbeeld een compressor in Terneuzen kunt vergelijken met een compressor aan de andere kant van de wereld.

De uitdaging van Robotica 
Nu worden de robots meestal nog aangestuurd door medewerkers en veelal ingezet voor visuele inspecties. Hiermee is de belangrijke eerste stap gezet die ervoor heeft gezorgd dat medewerkers een stuk minder in omgevingen met een verhoogd risico hoeven te werken. Maar de mogelijkheden zijn in principe eindeloos. De vervolgstap is dat robots ook daadwerkelijk reparaties of onderhoud uit gaan voeren, zoals het schoonmaken van tanks of het aanbrengen van coating op hoogte. Een concreet doel op dit gebied is dat Dow in 2025 helemaal af wil zijn van het betreden van besloten ruimtes door medewerkers. De technologie die nodig is om alle werkzaamheden met robotica uit te voeren moet gedeeltelijk nog ontwikkeld worden, maar er zijn al grote stappen gezet. Eén ding is wel duidelijk, de robots zullen een blijvende verandering aanbrengen in het werklandschap op gebied van efficiëntie, dataverwerking en veiligheid.

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.