Dow Terneuzen is met ruim 3600 medewerkers en meer dan 50 nationaliteiten een zeer diverse organisatie. Om een omgeving te creëren waarin alle medewerkers worden gerespecteerd, gewaardeerd, gelijke rechten hebben en het gevoel hebben erbij te horen, wordt veel aandacht besteed aan inclusiviteit en diversiteit.

Een manier om het gedachtengoed rondom inclusie te verbeteren zijn Employee Resource Groups (ERG's). Dit zijn vrijwillige, door medewerkers geleide groepen met als doel een diverse en inclusieve werkplek te bevorderen. We gingen hierover in gesprek met Liza Adeyemi (Treasury Manager bij Dow Terneuzen) en Amit Shah (Strategy, Business Development, Growth & Sustainability Leader bij Dow Terneuzen), beide co-voorzitter van MIX, een team dat voor alle ERG’s werkt.

Ondersteunen van inclusiviteit door Employee Resource Groups
“Binnen Dow zijn er 10 verschillende ERG's: Women's Inclusion Network (WIN), Global African Affinity Network (GAAN), Asian Diversity Network (ADN), LGBTQ+ en Ally Resource Group (GLAD), Hispanic Latin Network (HLN), Disability Employee Network (DEN), Middle East/North Africa Intercultural Network (MENA), Veterans Network (VETNET), medewerkers van 50 jaar en ouder (PR!ME) en medewerkers die minder dan 8 jaar in dienst zijn (RISE).

Deze ERG-netwerken zijn gekoppeld aan etniciteit, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht en beperkingen. Elke ERG heeft een doel. RISE is bijvoorbeeld bedoeld voor nieuwe medewerkers binnen de organisatie. Het is hun doel om nieuwe medewerkers op een positieve wijze te laten integreren, waardoor ze sneller een bijdrage kunnen leveren aan de organisatie en de bedrijfscultuur binnen Dow. Een ander voorbeeld is PR!ME, deze ERG is voor medewerkers boven de 50 jaar. Mensen zijn van nature geneigd om te denken dat als je eenmaal boven de 50 bent, je carrière bijna voorbij is. PR!ME streeft ernaar om ondersteuning te bieden en een verschil te maken door te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle medewerkers, ongeacht de leeftijd. Daarnaast wordt de jarenlange werkervaring van deze medewerkers op een positieve manier benut binnen de organisatie”, legt Amit uit.

“Iedere medewerker wordt aangemoedigd om lid te worden van een ERG. Je kunt kiezen om lid te worden van een ERG waarvan andere leden dezelfde kenmerken, levenservaring of herkomst delen als jij. Of je kunt ervoor kiezen om je horizon te verbreden door een bondgenoot te worden van een ERG met andere kenmerken dan die van jou. Op deze manier kun je leren door in contact te komen met anderen, zo ontstaat er een dynamiek die zorgt voor extra verrijking”, zegt Liza.

Ze vervolgt: “Deze ERG’s zijn Dow’s tool om verandering te stimuleren. Wanneer alle ERG’s aan een bepaald doel werken, helpen ze het bedrijf om beter te worden. Ze identificeren waar beleid en praktijk een groep mensen uitsluiten, of waar bijvoorbeeld niet de volledige potentie en ervaringen van medewerkers worden benut. Zo kijkt de ERG voor medewerkers met een beperking onder meer naar de bereikbaarheid (ze kijken bijvoorbeeld waar hellingen nodig zijn, of noodzakelijke aanpassingen aan de werkplek en, ze zorgen ervoor dat parkeerplaatsen indien nodig worden voorzien). Dit zijn dingen waar je misschien niet aan denkt als je hier zelf niet mee te maken hebt. Dus als alle ERG's bij elkaar komen en hun kennis met elkaar delen dan kan het bedrijf daar rekening mee houden en zo alle medewerkers beter van dienst zijn.” Amit vult aan: “Op deze manier creëren we een werkomgeving waar iedereen vrij is om te spreken en ieders stem wordt gehoord. Medewerkers kunnen zichzelf zijn, wat hun werkervaring ten goede komt.”

Lokale projecten en fondsen
“De ERG's organiseren ook tal van activiteiten, evenementen en programma's. We organiseren sessies waarbij we interne en externe sprekers uitnodigen en culturele evenementen en educatieve programma’s om bijvoorbeeld politieke of maatschappelijke thema's onder de aandacht te brengen. Daarnaast ondersteunen we allerlei lokale projecten. Dit kan via fondsen zoals het ‘All-In ERG Fund’, die elk jaar een aanzienlijk bedrag opzij zet voor gemeenschapsgerelateerde projecten over de hele wereld. Of het 'Dow Promise Fund' dat specifiek is gericht op gemeenschappen met een laag inkomen. Alle medewerkers van Dow kunnen voor deze projecten een sponsorverzoek indienen. Een voorbeeld is een project van het ‘Hispanic Latin’ netwerk, zij zorgen voor de realisatie van een internationale bibliotheek zodat mensen materiaal in hun eigen taal kunnen lenen. Een ander voorbeeld is een schoolproject, waarbij we (door het doneren van apparatuur) met schoolbesturen regelen dat scholen in Nederland, Afrika en Duitsland met elkaar in contact komen en activiteiten organiseren. Zo helpen we het culturele bewustzijn van de kinderen te vergroten”, vertelt Liza.

Een betere werkplek creëren
“Deel uitmaken van een ERG geeft een gevoel van verbondenheid, het voelt alsof je deel uitmaakt van een familie. De interactie met mensen met verschillende achtergronden geeft me veel voldoening en het helpt het bedrijf om succesvol te zijn in de markt,” vertelt Amit. Liza vult aan: "Het geeft me ook de mogelijkheid om anderen te leren over mijn ervaring en om te praten over de moeilijkheden die ik zelf ervaar. Ook geeft het mij de kans om andere culturen en perspectieven te leren kennen. Al zie ik het vooral als een kans om veranderingen door te voeren voor toekomstige generaties. We hebben de kans om gehoord te worden en dingen echt te veranderen, waardoor de werkplek een betere plek wordt voor iedereen!” besluit Liza.

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.