180 tablets voor bewoners verpleeghuizen

Dow Benelux onderhoudt nauwe relaties met de omgeving. Zo hebben we een actief donatiebeleid. Op die manier dragen wij bij aan lokale en regionale projecten die de kwaliteit van leefomgeving duurzaam verbeteren. We leggen daarbij accenten op natuur en milieu, onderwijs, innovatie en inclusie.

Vooral voor bewoners van een verzorgingshuis is Corona een lastige tijd: tijdens de coronacrisis waren er momenten waarop zijj geen bezoek mochten ontvangen van hun partner, kinderen, en kleinkinderen. Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) heeft ruim 50 locaties in Zeeland voor verpleeghuiszorg, revalidatie en ondersteuning aan ouderen. Voor het welzijn van de bewoners is digitaal contact op dit moment onmisbaar. Om dit contact mogelijk te maken, heeft Dow Terneuzen een donatie gedaan, waarvan SVRZ 180 nieuwe tablets kan aanschaffen. Zo is het hoognodig contact tussen cliënten en hun familieleden toch mogelijk!

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.