Duurzaam én efficiënt, maar niet zonder kanttekening

Het transport van ethyleen, nafta en propyleen gaat niet via trein, truck of scheepvaart, maar via een netwerk van zo’n 220 km aan ondergrondse pijpleidingen die door Dow worden beheerd. Deze leidingen liggen tussen Dow Terneuzen, de haven van Antwerpen en het Botlekgebied in Rotterdam.

Voor deze chemische producten is het veruit de meest snelle, duurzame, efficiënte en stille manier van transport. Bovendien veilig voor mens en milieu. Maar die veiligheid moet natuurlijk wel gewaarborgd worden. Dat doet de afdeling Pipeline Beheer in samenwerking met agrariërs, omwonenden en beheerders van natuurgebieden. In deze infographic lees je alles over het beheer van onze pijpleidingen.

24/7 controle
Zogeheten boosterstations pompen de grondstoffen onder druk door de pijpleidingen. Omdat het om risicovolle grondstoffen gaat, is het belangrijk dat de leidingen niet beschadigen. Daarom neemt de afdeling Pipeline Beheer strenge veiligheidsmaatregelen. Op een aantal plekken komen de leidingen boven de grond. Hier bevinden zich de afsluiterposten die door de afdeling zijn neergezet. In de afsluiterposten is meetapparatuur aanwezig. Deze apparatuur meet zowel de temperatuur in als ook de druk op de leidingen. Toezichthouders van de afdeling Pipeline Beheer lezen de data van deze meetapparatuur af in Terneuzen. Dit doen ze vanuit de controlekamer op het terrein van Dow, 24 uur per dag en zeven dagen per week.

Contact met landeigenaren
De pijpleidingen lopen onder stukken land van verschillende eigenaren. De afdeling houdt graag zo goed mogelijk contact met deze landeigenaren. Gewassen die boven de pijpleidingen groeien, kunnen gewasschade oplopen. Is dit het geval, dan vergoedt Dow de landeigenaren. Het is belangrijk dat landeigenaren weten dat een pijpleiding onder hun land loopt. Door middel van wit-rode paaltjes is zichtbaar waar de leidingen lopen. Deze paaltjes tonen ook het telefoonnummer waarop de afdeling Pipeline Beheer bereikbaar is. 

Veiligheid bij werkzaamheden met behulp van graafvoorwaarden
De meest voorkomende oorzaak van schade aan de pijpleidingen komt voort uit werkzaamheden rondom de leidingen. Daarom is het belangrijk dat iedereen, die in de buurt van de pijpleidingen gaat bouwen of graven, weet dat er een melding van gedaan moet worden bij Dow. Daarnaast moet de partij aan alle richtlijnen en graafvoorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je (voor België en Nederland specifiek) hieronder. De afdeling Pipeline Beheer controleert of de werkzaamheden schade kunnen aanbrengen aan de leidingen. Toezichthouders van de afdeling rijden regelmatig langs de route van de pijpleidingen om controles uit te voeren. Ook controleren zij wekelijks vanuit een helikopter of iemand niet gemelde werkzaamheden uitvoert in de buurt van de pijpleidingen.

Nederlandse graafvoorwaarden – Velin
Iedereen die in de buurt van de pijpleidingen gaat grondroeren, bouwen, graven of soortgelijke werkzaamheden uit gaat voeren, moet de graafmelding (klic) doen en dient aan de algemene voorwaarden uit de brief van Dow en Velin voorwaarden te voldoen.

Meer informatie over de voorwaarden en het klic formulier is hier te vinden:

Klik hier

Meer informatie over de algemene richtlijnen is hier te vinden:

Klik hier 

Belgische graafvoorwaarden – Fetrapi
Iedereen die in de buurt van de pijpleidingen gaat grondroeren, bouwen, graven of soortgelijke werkzaamheden uit gaat voeren, moet de graafmelding (klip) doen en dient aan de algemene voorwaarden uit de brief van Dow en Fetrapi voorwaarden te voldoen.

Meer informatie over de voorwaarden en het klip formulier is hier te vinden:

Klik hier

Schade door beplanting voorkomen
Bepaalde soorten beplanting kunnen, wanneer zij te dicht bij de pijpleidingen worden geplant, een risico vormen voor de leidingen. Daarom is er een overzicht gemaakt van beplanting die toegestaan is rondom de pijpleidingen. Hier vind je een lijst met deze beplanting:

Klik hier

Vragen of opmerkingen?
Neem bij vragen of opmerkingen contact op met de afdeling Pipeline Beheer via +31 115 672 888 of neem contact met ons op via email.

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.