Nieuw broedseizoen van de visdiefjes

Sinds 2017 komt er een populatie visdiefjes broeden op het drijvend vogelbroedeiland in de spuikom van Dow langs de Savoyaardsweg. Die visdiefjes zitten daar niet het hele jaar, aangezien ze in de winter naar de Afrikaanse kust trekken om te overwinteren. Ieder jaar keren ze eind april weer terug. En volgens Cees van Houwelingen, Operations Regulatory Services Leader bij Dow, hebben ze er alles aan gedaan om de visdiefjes weer een fijn welkom te geven: “In februari zijn we er op een zaterdagochtend met een bootje op uit gegaan om het eiland onkruidvrij te maken. Dat was leuk natuurvrijwilligerswerk dat helpt om de visdiefjes weer op het eiland te laten terugkeren voor het broedseizoen.” 

Weg van de vossen 
De eigenlijke reden dat het eiland is aangelegd is omdat er een niet succesvolle natuurcompensatie op de mosselbanken was gerealiseerd. Cees: “Daar was een soort vogeleiland aangelegd, maar daar is nooit groot broedsucces geweest. Dat komt omdat die mosselbanken zo hoog liggen dat het eigenlijk geen eiland maar een terp was. De vossen die vanuit de Braakman daar naartoe konden komen roofden dat leeg.” De vraag was toen wat we konden veranderen om alsnog broedsucces te realiseren. “Dit drijvend broedeiland was een elders met succes beproefd concept dus hebben we besloten zo’n eiland in de Spuikom aan te leggen.” 

Minder overlast, meer genot 
Als het goed is merken de mensen in Terneuzen er ook iets van, aangezien er minder overlast is van de visdiefjes in de binnenstad. Cees verklaart: “Als we ze een goede plek geven om te broeden dan hoeven ze niet op het dak bij de Rabobank te zitten. Later heeft de gemeente Terneuzen aan de andere kant van Terneuzen ook een eiland neergelegd en ook dat is een succes geworden. Dus door ze een geschikte plek te bieden wordt ook de overlast in de binnenstad minder, dat is een leuke bijkomstigheid.” Maar hoe weten we nu wanneer de visdiefjes zijn teruggekeerd? Ook daar heeft Cees over nagedacht: “De mensen die er oog voor hebben lopen er langs en kunnen het eiland zien vanaf het fietspad. Ik ga daar bijna elke week wel even langs op de racefiets of ik maak een wandeling door de Braakman en dan kijk ik even of er al leven is. En als ze er eenmaal zijn, dan blijven ze het hele zomerseizoen, tot oktober ongeveer, dus dan is er tijd genoeg om van het schouwspel te genieten. Ik houd jullie op de hoogte!” 

 

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.