Schapen onderhouden het Dow-terrein

Aan de noordoostkant van het Dow-terrein in Terneuzen staan zo’n 240 populieren die het met dioxaan vervuilde grondwater op een natuurlijke manier saneren. Door de komst van de bomen moest Dow vanwege de veiligheidseisen elke twee maanden het gras tussen de bomen maaien. In plaats van het gras te maaien met machines, gingen we op zoek naar een duurzaam alternatief. Daar kwam de mogelijkheid van begrazing door schapen in beeld.

Uitgebreid veiligheidsonderzoek 
Voordat we die schapen op het Dow-terrein toelieten, deden we twee jaar lang uitgebreid onderzoek. Onder andere om vast te stellen of het veilig en verantwoord is om deze schapen op dit stuk land te laten grazen. We kwamen erachter dat het dioxaan niet aan de grond hecht en alleen voorkomt in het grondwater. Oftewel: groen (als gras) licht voor de grazende schapen, want schadelijk voor schapen is het niet. 

Natuurvriendelijk, leuk én effectief 
Na het realiseren van het hek, de schuilplaats en de drinkvoorziening verwelkomden we in april 2018 tien Rijnlamschapen op Terneuzens terrein. Zij kunnen overal moeiteloos bij, zijn duurzaam en ook nog eens goedkoop. Daarnaast is het gewoon een prachtig plaatje om te zien! Kortom: het is een natuurvriendelijke, leuke manier om het gras het hele jaar te maaien, waarbij geen machines meer nodig zijn. Bijmaaien is namelijk ook niet nodig.

Dow zoekt altijd naar duurzame oplossingen. Het inzetten van schapen voor het kort houden van het gras tussen de bomen is een mooi voorbeeld van hoe natuur en chemie hand in hand kunnen gaan.

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.