Broedende slechtvalken

We proberen op en om het Dow-terrein in Terneuzen de natuur zo veel mogelijk haar eigen gang te laten gaan. Maar waar nodig helpen we ook graag een handje. Zo hebben we al in 2004 samen met Roofvogelwerkgroep Zeeland een nestkast voor slechtvalken opgehangen op onze LPG tanks. Daar is toen vrij snel een slechtvalk in komen broeden en sindsdien hebben we jaarlijks broedsucces. Dat betekent dat er elk jaar een paar jongen grootgebracht worden van deze bijzondere roofvogel. 

Ringen 
De Roofvogelwerkgroep weegt en meet de jongen, stelt het geslacht vast en ringt ze voor de jongen uitvliegen. Ze blijven nog enkele maanden rond het nest en vertrekken dan naar een nieuwe leefomgeving. Cees van Houwelingen, Operations Regulatory Services Leader bij Dow houdt het mee in de gaten: “Op het moment dat ik zelf weer een slechtvalk spot, meld ik dat ook altijd even aan de roofvogelgroep, dan weten zij wanneer ze kunnen gaan kijken of er eieren zijn gelegd. En als er eieren zijn, kunnen ze inschatten wanneer die eieren uitkomen en kunnen ze inplannen wanneer zij de jongen kunnen onderzoeken en ringen. Dat ringen is altijd een leuk moment. De pullen hebben een hoog knuffelgehalte.” 

Van tegen- naar samenwerken 
Het leuke van de samenwerking met zo’n roofvogelwerkgroep is dat natuurgroeperingen historisch vaak werden gezien als een potentiële tegenpartij in het vergunningentraject van een nieuw project. Het mooie is dat we nu samenwerken aan het herstel van de populatie van een bijzondere roofvogel. “Het mooie is”, vertelt Cees, “dat een slechtvalk meestal op grote hoogte nest en grote hoogtes hebben we in Nederland niet zo veel. Met die LPG tank hebben we eigenlijk een kunstmatige hoge rotswand gecreëerd in de vorm van een grote betonnen muur en dat bood op die locatie kansen voor een nestplaats voor de slechtvalken.” Er waren in 2004 niet heel veel geregistreerde broedparen meer in Nederland. “Nu dragen we met het broedpaar in deze kast bij aan het herstel van de slechtvalken populatie.” 

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.