Broedende slechtvalken

We proberen op en om het Dow-terrein in Terneuzen de natuur zo veel mogelijk haar eigen gang te laten gaan. Maar waar nodig helpen we ook graag een handje. Zo hebben we al in 2004 samen met Roofvogelwerkgroep Zeeland een nestkast voor slechtvalken opgehangen op onze LPG tanks. Daar is toen vrij snel een slechtvalk in komen broeden en sindsdien hebben we jaarlijks broedsucces. Dat betekent dat er elk jaar een paar jongen grootgebracht worden van deze bijzondere roofvogel. 

Ringen
De Werkgroep Roofvogels Zeeland weegt en meet de jongen, stelt het geslacht vast en ringt ze voor de jongen uitvliegen. Ze blijven nog enkele maanden rond het nest en vertrekken dan naar een nieuwe leefomgeving. Cees van Houwelingen, Operations Regulatory Services Leader bij Dow houdt het mee in de gaten: “Op het moment dat ik de slechtvalk weer spot, meld ik dat ook altijd even aan de roofvogelgroep, dan weten zij wanneer ze kunnen gaan kijken of er eieren zijn gelegd." Christiaan Hiensch, Technology Leader bij Dow en medewerker bij Werkgroep Roofvogels Zeeland vertelt wat er verder gebeurt. "Als er eieren zijn, kunnen we inschatten wanneer die eieren uitkomen. Dit jaar zijn er eind april drie slechtvalken geboren. Wij onderzoeken dan de jongen en ze waren in goede conditie, net als de ouders. Vervolgens gaan we ze ringen. Dat ringen is altijd een leuk moment. De pullen hebben een hoog knuffelgehalte.”

Van tegen- naar samenwerken 
Het leuke van de samenwerking met in dit geval de roofvogelwerkgroep is dat natuurgroeperingen historisch vaak werden gezien als een potentiële tegenpartij in het vergunningentraject van een nieuw project. Het mooie is dat we nu samenwerken aan het herstel van de populatie van een bijzondere roofvogel. Cees vertelt: “Slechtvalken hebben meestal nesten op grote hoogte en grote, natuurlijke, hoogtes hebben we in Nederland niet zo veel. Met die lpg-tank hebben we, met de grote betonnen omwalling, eigenlijk een kunstmatige hoge rotswand gecreëerd en dat bood op die locatie kansen voor een nestplaats voor de slechtvalken. Er waren in 2004 niet heel veel geregistreerde broedparen meer in Nederland. Nu dragen we met het broedpaar in deze kast inmiddels al jaren bij aan het herstel van de slechtvalken populatie in de lage landen.”

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.