Dow biedt ruimte aan bijen en bloemen

In Nederland leven 350 soorten bijen, waarvan er meer dan 220 in Zeeland voor komen. De wilde bijen zijn van groot belang voor de mens vanwege de bestuiving van fruit. Echter de helft van de bijensoorten gaat flink in aantal achteruit. Dow wil vanuit hun Valuing Nature duurzaamheidsdoelstelling laten zien dat ecologie en economie elkaar niet hoeven te bijten.

Bijenhotels

Daarom heeft ze drie grote bijenhotels op haar terrein geplaatst. Ook heeft zij een groot veld met inheemse bloemen en kruiden aangeplant, zodat de bijen het hele jaar voedsel kunnen vinden. Hiermee hoopt Dow een (kleine) bijdrage te leveren aan hun herstel. Het project 2B Connect wordt begeleid door Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) en financieel gesteund door de gemeente Terneuzen.

Workshop bijenhotels maken

Ook de werknemer profiteert mee: het veld is een fleurig accent in de industriële werkomgeving. In het kader van de dag van de duurzaamheid op 10 oktober organiseerde Dow bovendien voor haar werknemers en hun gezin een workshop bijenhotels maken onder leiding van een vrijwilliger van Natuur en Zo. Tijdens deze workshop leerde men hoe men met afvalstromen uit huishouden en tuin zelf een insectenhotel kan maken voor eigen tuin. De bedoeling is om volgend voorjaar de bijenwaarnemingen met elkaar te delen. Ieder had veel schik die avond; ieder ging met een uniek bijenhotel naar huis. Ook is gedeeld hoe je je tuin kan omtoveren tot een voedselparadijs voor de bij, of zoals een van de medewerkers het verwoorde: een heuse Mc flower’s. In het voorjaar stuurt Dow hiervoor nog groentips rond.

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.