In Hoek is er begin 2020 een belangrijke stap gezet naar een industrieel warmtenet. Het idee is restwarmte (warmte die vrijkomt bij een industrieel proces, wat daarna niet meer gebruikt kan worden) van industriële bedrijven als Dow te gebruiken om woningen milieuvriendelijk te verwarmen, als alternatief voor aardgas. In 2050 moet namelijk iedereen van het aardgas af zijn om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Inmiddels staat daarom ook de samenwerking tussen de gemeente Terneuzen en belangenvereniging RestwarmteNet Hoek zwart op wit en wordt er hard gewerkt aan de volgende stappen.

Weinig investeringen nodig in de woning 
Hele grote investeringen in woningen zijn niet noodzakelijk, is uit een eerste verkenning naar voren gekomen. De gasketel zal vervangen moeten worden door een warmtewisselaar en er zullen nieuwe toe-en afvoerleidingen nodig zijn. Hoe die bij de woningen aangelegd gaan worden moet uitgezocht worden en met de eigenaren afgestemd worden. Radiatoren kunnen gewoon blijven. De maandelijkse kosten komen voort uit de investeringen in de infrastructuur. 

Volgende stappen
Het eerste ontwerp van het hoofdnetwerk en stratenplan voor Hoek is gereed. Daarin is geschetst hoe het tracé eruit kan komen te zien en wat de daadwerkelijke aansluitkosten per huishouden zullen zijn. Dit jaar heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het restwarmtenet. Over een paar jaar hopen wij, samen met andere industriële bedrijven, de bewoners van Hoek te verwarmen met regionale industriële restwarmte. 

Vereniging RestwarmteNet Hoek
Begin 2022 heeft een enthousiaste groep inwoners van Hoek de Vereniging RestwarmteNet Hoek opgericht. De Vereniging RestWarmteNet Hoek zet zich in om de belangen van de inwoners van Hoek te behartigen bij het ontwerp en aanleg van het restwarmtenet. De vereniging is als gelijkwaardige partner betrokken bij de verkenningen en onderzoeken. De website restwarmtenethoek.nl is gelanceerd. Hier kunnen inwoners van Hoek zich aanmelden als lid en worden zij op de hoogte gehouden van vorderingen rond het restwarmtenet. Heb je vragen over het warmtenet? Een uitgebreid vraag en antwoord overzicht vind je terug op die website.

Lidmaatschap
Inwoners van Hoek kunnen lid worden van de vereniging RestwarmteNet Hoek. Een lidmaatschap kost vijf euro per huishouden en hieraan zijn geen verdere verplichtingen verbonden. Maar richting investeerders is het een belangrijk signaal om te laten zien dat heel Hoek meedoet aan dit initiatief. En hoe meer deelnemers er meedoen, hoe goedkoper het wordt.

Wereldwijde potentie 
Het regionale project kijkt veel verder dan alleen Hoek. Onze Technologie- en innovatiemanager bij Dow Benelux, Kees Biesheuvel, is er landelijk mee in de weer, in het kennisplatform Institute for Sustainable Process Technology (ISPT).

Smart Delta Resources; veel bedrijven kunnen leveren 
Het dorpje Hoek kan de primeur krijgen, maar het ligt aldus Biesheuvel voor de hand al direct veel breder te kijken, naar de hele Zeeuws-Vlaamse en Belgische Kanaalzone, tot en met de stad Gent. Smart Delta Resouces is hiervoor aangesloten omdat er veel industriële bedrijven in de regio actief zijn, zoals staalfabriek ArcelorMittal en voedingsmiddelenproducent Cargill, die warm industriewater kunnen leveren aan huishoudens. Biesheuvel: “Grensoverschrijdend werken maakt het voor Brussel ook extra interessant, waarmee subsidiemogelijkheden in beeld komen.” 

Heat Delta programma
In de bredere uitrol van een robuust regionaal warmtenet is Smart Delta Resources aangesloten. Smart Delta Resources (SDR) helpt de industrie met de uitwerking van verduurzamingsplannen met concrete, innovatieve programma’s. Het Heat Delta programma maakt vraag en aanbod van industriële restwarmte inzichtelijk, door dit te vertalen naar concrete en uitvoerbare projecten.

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.