IMPROOF-project

De productie van ethyleen komt tot stand door koolwaterstoffen bloot te stellen aan hoge temperaturen. Het kraken van koolwaterstoffen gebeurt in zogenaamde coils. Als ongewenst bijproduct van dit kraakproces wordt coke gevormd. Coke slaat neer op de coilwanden met verstopping van de coils en corrosie van het materiaal als gevolg. Bovendien is de gevormde coke een perfecte warmte-isolator, waardoor meer energie nodig is om dezelfde hoeveelheid ethyleen te maken. Dit alles zorgt voor kortere runtijden, lagere energie-efficiëntie en een beperkte levensduur van de coils.

Sinds 2016 zijn wij betrokken bij het vierjarig Europees project IMPROOF. Het doel van het project is de energie-efficiëntie van ethyleenfornuizen op een kosteneffectieve manier verbeteren en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen (CO2 en NOx) verminderen.

Een manier om cokevorming te beperken, is door gebruik te maken van geavanceerde coilmaterialen in combinatie met 3D-reactorontwerpen. Minder coke verlengt niet alleen de runtijd, de tijd tussen onderhoudstops, maar zorgt ook voor een langere levensduur van de onderdelen en een lagere CO2-uitstoot.

Daarnaast is het team bezig met het ontwikkelen van een hoog emitterende coating. Deze willen we aanbrengen op het oppervlak van de fornuiswanden en de externe coilwanden. Deze coating kan het energieverbruik verminderen. In dit project fungeren we als demonstratiebedrijf en implementeren we de ontwikkelde technologieën in een van de drie krakers bij Dow Terneuzen. 

Met dit project willen we het energieverbruik terugdringen, vervuiling in de fornuizen verminderen en de uitstoot van broeikasgassen verlagen. We hopen dat we met de resultaten van dit onderzoek, niet alleen het productieproces in Terneuzen, maar ook op andere sites kunnen optimaliseren.

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.

Luister naar de Podcast met Anton van Beek

In de Podcast met Maikel Harte vertelt Anton van Beek over de Duurzaamheidsambitie van Dow in Terneuzen.