Emissiemeting - hoe werkt het?

Wij rapporteren regelmatig emissiegegevens aan de relevante autoriteiten, in ons geval aan de DCMR. Er zijn specifieke regels die beschrijven hoe bedrijven emissies moeten meten en/of berekenen. Dit hangt onder meer af van de aard van het productieproces en het type stof, uitgaande van normale bedrijfsomstandigheden. De metingen worden gedaan door onafhankelijke gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven met specifieke apparatuur, in opdracht van Dow of de milieudienst DCMR.

Tijdens een incident kan het voorkomen dat er emissies ontstaan van een bepaalde stof. In deze gevallen worden altijd metingen verricht om vast te stellen of er een risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen bestaat. Bovendien wordt achteraf de exacte hoeveelheid emissies berekend, waarbij rekening wordt gehouden met omstandigheden zoals de aard van het incident, de duur ervan, de stofeigenschappen en de weersomstandigheden. De DCMR controleert, vaak samen met Veiligheidsregio Zeeland, de berekening en de (uitgebreide) onderbouwing.